Ón pondélek so Liza, Ilka i Jula, da su bile pre Đurini Sidi na jutrešji kâvi, pitale Đuro:

“- Kaaaje dedi? – Bote kaj reskérali za Ósmi mart? – Nate valda škrti – bâr za Ósmi mart!?”

Đura je bil malo zatęčeni, odišel je vum, zezval Pepija, Dragija i Fęrija i povédal jim to. Dogovorili so se ka bodo jih za of ósmi mart, iznenadili! Đura se vrnol nutri i rękel:

“- Kaj ste ono pitale? – Za ósmi mart? – Pa kaj opče pitate?! – Pa vaaalda! – Zutra vas pęlamo v gostijonico “Kata – rajska vrâta” i tam vas častimo i dar’ivlemo! – Zutra navęčer v ósem!”

Žénske so mo za toto objavo vesęlo pokale tak ka so jih šake pękle! – Sida mo je itak – na râdeš, jerbo jih dobro pozna kakša so roba, sponęsla:

“- Lééépo od vas, saaamo ka nate vi slavili bole kak mi – tak ka vas nębo moči lâdati! – Jer da je bâl, te vas lęfko prime ręmen i … ka namo – bâr na Ósmi mart mele z vami potešęstvije!”

Đura se je diplomacki ovrédil – kak politička marka, pa ji je ovak navržno povedal nazâj:

“- Žęna, ne tęri bedastóče! – Kaj misliš ka mi nęznamo kaj je Ósmi mart i komo pripâda?! – Známo jâko dobro! – Známo bole kak si mislite! Bote vidle!”

F tork v ósmi vuri so se zišli f krčmi pre Kati. Dedi zbegecani, žęne zriftane.

Kóli devete vure Kata je dâla na stol bónceka, suha rebra i kolbâse f teps’iji tak na vrh ka so se prek kupa koma vidli! Dečki so se zarésen skâzali!

Sredi jestvine Sida je pitala vesęlo društvo:

“- Ljudi, a kaj bomo si kaj spili? – Kaj ste vi né žejni? – Jâ sam je! – Katica dęj dvâ i dvé!”

Katica je donęsla. Sida je točila, žénskaj špricare, a da je točila moškârcaj, Đura ji je prijal róko pre svoji kupici i rękel:

“- Nééé vino! – Samo vodo! – Nečemo vam kvâriti svetka! – Dénes je vaš svetek a né naš!”

Tak so rękli i drugi dedi i pili so samo – kiselo vodo!

Onda je Kata donęsla prfkače. Žénske so znova točile. Dedi so pili samo kiselo vodo!

Te je Kata navinola na đubokso lépe pitome domâče popéfke. – Dečki so zvâli puce na ples!

Splesali so tri štiri tance tak ka so švicali! Liza je faj respoložena, z rókaj v zrâko kričala:

“- Ludi jâ sam žejna! – Dečki natočite #$%&, dénes je naš dén! – Dęjte ka nazdrâvimo!”

Drago je natakal. Ali da je točil vino, mokârci so mo deli róko na kupico:

“- Nééé vino! – Sam vodo! – Denešji dén pripâda žénskaj! – Dénes one svet’ijo!”

I tak so žénske mâhnole išče nešternoga špricara, a dečki tu-i-tam nešterno kupico vode!

Bliže jedenajsti, da so se naplesali i napopévali, znova so nazdrâvlali! – Jula je rękla:

“- Drago, natoči išče jęne, ka se moremo pomalem ravnati prti dómo!”

Po jedenajsti vuri so i druge žęnske počele pogledavati na vuro i prti vrâtima:

“- Kaj puce, bomo išče jęne spile, pa … bo nam onda dosta… ęm nam je, kak-je-je, bilo faj…”

No, za pet minót se je Đura stâl, nakašlal, naklonil i žénskaj držal govora:

“- Drage naše bračne drogarice! – Minolo je vęč kak stó lét otkak so vašo drâgo drogarico i idolico Klâro Cetkin pretirali Nemci, te pa i Francozi, pa i Švicârci, aaali je dvâpot najšla kvartéra pre lublénaj komonističkaj bolševikaj i revolucijonâraj Rusaj. Premili Rusi so jo zeli pod svoj hubertos i na zâdje jo pod črlénom zastavom, zakop’ali na slavnim Črlénim trgo.”

Sida se Đuri srdito porinola v réč i bezobrazno ga zbeštejarila:

“- Dęj Đura, ftihni zótaj Rusaj! – Naj idejo vu vrâžjo mater! – Ako imaš kaj pametnoga za…”

Ali Đura je diplomacki zdržal toga ekscesa i dale govoril ono kaj je splanéral:

“- Ali drâge naše drogarice, za vaš premili svetek mi smo vam prepravili i prigodnoga dâra! Pre naši turistički agenciji “Partija-trans” platili smo vam torističko turo za Rusijo, direkno v Moskvo, i to z črlénim aotobusom na Črléni trg, na bolševički grob lubléne nam Leninove felišęge, Klare Cetkin! – No, résen… vę róm… ove dni na toti turi se nekaj zamrdalo, jerbo so Rusi s tenkaj prerovali ceste, podrli moste i nekaj z šmajsaraj zakurili, pa se stréla…. ali, jâ sam siguren ka bo naš Partija-trans” znova pęlal, kak i devedesete, ftruc tréščo, cvileži i pępelo …”

Onda so se Đuri v réč, z grdim špotom porinole sę štiri žénske i kričale n jęga:

“- Dej Đura, ftihni! – Idi g vrâgo ze svojaj Rusaj i z Črlénim trgom i z Partija-tursom…! – Mi nikam namo išle! – I toto črléno rusko turo si porini v… jęno mesto… Hote ludi idemo dimo!”

Onda je Đura, malo ftruc, a malo prâvdaški rękel:

“- Kaj drâge dorgarice? – Kaj vę ne trp’ite one šteri so stvorili Ósmoga marta? – Néti one šteri ga, z našaj jogoslavenskaj zbrótkaj, jedine na svéto slavijo? – Čé vas je vę srám totih šteri so toga svetka zmislili i na léta ga obdržâvlejo, te vas jâ pitam – šteroga ste vrâga dénes slavile i za šteroga vrâga smo se mi dénes otrâšali?! … – Katica, dęj donęsi dvâ litre i dvé vode!”

Žénske so znova, išče bole kak predi, zakričale na Đuro:

“- Čuuuješ!? – Đura!? – Nééé! – Dosta je! – Što bo ti to pil? – Mi več namo! – Idemo dimo!”

Đura si je poravnal hojspinklina, pa jim je ovak rękel:

” – Ję drogarice! Svojoga ste svetka, kak vidim pokvârile, a vę očete i nam pokvâriti vęčer! – Očete ka mi pemo dimo žejni! – To tak nav išlo! – Žejni smo kak vâpno! – Katica donęsi!”

Onda so žénske znova zakričale na Đuro:

“- Ali Đura…? – Pa rękli ste da totoga ósmoga marta nate nika… néti kaplo…”

Đura je poględnol na vuro, zdigel róke ka žénske vmiri i rękel jim:

“- Ję, točno je drogarice ka smo tak rękli. – Ali ósmi mart je minol! – Vę je več deveti…!”

Povratak na naslovnicu…