Hrvâtov Đura je, da je išče mel šesnájst lét, od mésne zajednice dobil priznânje za posebne zâsluge za borbo protiv alkohola. Od iste mésne zajednice je dobil i dvâ priznânja za – razvoj nizinskoga vinogradarstva. A da so zabránili šmarnico, te je dobil kolajne za pęčeje žganice z grózdjove rodbine (tropica) i za pęčeje fekâlni derivâti (drožđénka).

Inače, dobil je on, sę skupa okóli čętrdeset priznânji i kolajni (čé se ne rečunajo ona štera je dobil po partijski linji f komonizmo i štera skrivle na nâjžo. Največ priznanji je dobil kak obrtnik. Okóli sędem. To je napakéral f sędem lét – kak je držal obrta “NIKA” – “Nâbava i izrada kol’ija agrokulture”. Bil bi dobil vęč toga, ali so mo osnovna srectva (kosturo) i repromaterjâla (leskovo prótje) zeli šekutori za duge, pa mo je podoz’etništvo prep’alo.

Kak mo je biznis prępal, hitil se je v društvene délatnosti, jer – tu se nębre prep’asti! Jed’ino, ka je pre priznânjima jâko grda konkorencija (na sastankaj na šteraj so rešâvali za priznânja, móral se je več tri pot zbiti)!

Največ priznânji si je del v remo i obesil v gajko, tak ka so mo vę zidi zap’ujeni (bâr ne móra mâlati). Priznânja štera je dobil za bâvleje z svijaj (mel je marosca i pobiral, na črno pinko za hrâsteje) tota je, razmi se, obesil f kotec. I f štali mo ves’i jeno šest priznânji, makar več na léta néma kravo. I vuni na zajč’arniko mo stojijo dvé diplome, za léta – predi kak so mo zâjci podurali od kokcidijoze. F prvi hiži néma niti jęno priznânje, jer je žęna pred pet lét, sę zmętala vum!

Prepovéda se da bodo za Dén mésnoga odbora, pâk del’ili pismena priznânja. Letos bodo se delila priznânja za životno delo – onima šteri so céloga života – nesebično vlagali nadlucke nâpore v borbi za osvâjaje i nab’iraje priznânji, odlikovânji, kolajni, zâfalnici, spomenici i žęlenciji. Đura je i toti pót precednik Komisije za dąvaje priznânji, pa se znâ što bo med prvaj dobil!

Aaali se móra dobro kcój drž’ati! Čé bo treba – i zbiti se! Jer pre hiži mo je v zâdje tri leti velika – konkoręncija! Vnuk mo vę ima šesnájst lét, nęzna plavati, ali ima več dvâ priznânja za zasluge v opčinskomo – vaterpolo klubo. (Jâ)

Povratak na naslovnicu…