Đura i Pepi so f sęptęmbro hodili po Globetki gori – doli. Gled’ijo: saka druga senokóša je né pokošena! A kaj je pokošeno, tu bale séna čâkajo – snega! Največ, sam trje, kop’ije, šipr’ažje.

– Tulšega séna prepâda!? – Zótim bi lęfko prehránili hilado kravi i kozi!?!

Premišl’uvali so si i – dogovorili so se. Pénzije so male i bilo bi dobro neka zaslužiti kcój!

«- Of tjęden bomo kupili saki tri – štiri koze! – Vę so, na zimo fal! Séna ga kulko očeš! Štale so prâzne! – Pepi, pre tębi bo kozel, ka bomo prepuščali! Na prtuletje bomo meli mali kozleki kulko očeš, a potli i mléka, i za košto i za šeft! Dobro?» «- Dobro!»

Kupili so koze. I jarca. Išli so kop’uvat séno. Makar ludi nęznajo kam zótim sénom, za jęno balo iskali so – dvajsti kuni! – Pogâjali so se. Kupili so po petnájst!

Đura je rękel Pepijo: «- Drâge so ali nika se ne brigaj! Sikak bomo na dob’ičko!»

Za štiri tjedne Pepi je prešt’imal ka se mo jęna koza – huli! Te pa druga! Zezval je Đurija. Đura mo je rękel: «- I męni se huli! – Dâval sam ji takâj tak zeléno, a néje vučna! Več tjęden dni skorom nika ne jé! – Móramo zvati koršmita!»

Zvâli so koršmita. Dojšel je. Rękel je da so to krivi nametniki ki so v zeléni trâvi. Sakoj kozi je dâl jęno inekcijo i onda je pital Đuro: «- Na koga napišem rečuna? – Na čiji opege? – Kak vam se opegeji zovejo?”

Đura je rękel: «- Némamo mi nikše opegeje! – I nikše ręčune mi ne nucamo!»

Te je koršmit rękel: «- Jęęę, nęsmite tak meti koze! Mórate meti opegeja! Čé némate opegeja a imate koze, jâ vas móram prej’aviti inšpekciji! To bom vam dojšla velika globa!»

Te so plat’ili za cépleje čęrtrdeset kuni po kozi, obęčali so koršmito da zutra odma v jutro pejo na žopanijo ka si otprejo tote – opegeje … i of jih je né prejavil!

Drugi dén so, kak so obęčali, obedvâ išli na županijo. Sakoga je koštalo pędeset kuni za takso i gotovo. «- Đura je rękel Pepijo: «- Néma veze! Naj bo! Išče bomo na dob’ičko!»

Za štiri tjedne je poštar g Pepijo donęsel bélo kovęrto: “porez…akontacija paošâla za kvartrâl … pecto kuni …» – Đura mo je rękel: «- I jâ sam dobil za plat’iti poreza! – Nika se ne brigaj, išče bomo na dobičko, samo da počnejo koze kotiti i mléko dâvati!»

Peti tjęden je poštar Pepijo donęsel – plâvo kovęrto: «…obustavla se isplata prijevremene mirovine … jer je korisnik otpral gospodârsko jedinico – opegeja …!»

Pepi je odma lętel g Đuri! – Đura je več klel po dvoro! – I on je dobil dep’ešo ka se mo obustâvla pénzija! – Kaj vę napraviti?! – Đura je Pepijo rękel: «- Vę smo več né na dobičko! Vę bomo na zgubičko! – Zutra moramo neka stvoriti, drugač nav dobro!”

Pepi je f drugi dén dojšel g Đuri. Bil je pokl’opleni kak potrto mamrelo i rękel Đuri: «- Fčęra mi je jęna koza fcrkla. Zgled’i ka bo dénes i druga durnola … jer več tri dni nika ne jé!»

Đura pa je bil dobro respol’oženi, pa je Pepijo otpopéval: « – I męni so crkle koze! Dénes v jutro sam najšel – tretjo crkjeno! – Pepi, nikaj se brigaj! Zótim ka so nam koze fcrkle, vę smo – prefitérali!» (Jęn)