Ove je godine grupa za nordijsko hodanje iz Nedelišća po prvi put sudjelovala na Festivalu nordijskog hodanja u Varaždinu. Grupa je osnovana u svibnju 2017. godine u sklopu Klubova za starije osobe, pri Centru za pomoć u kući Međimurske Županije, s ciljem da se starijim osobama Nedelišća omogući još jedan oblik tjelesnih aktivnosti neophodno potrebnih za održavanje zdravstvenog stanja starije populacije na poželjnoj razini.

Nordijsko hodanje je idealna tjelesna aktivnost, primjerena za starije osobe, kako sa stanovišta intenziteta tjelesnih aktivnosti, tako i troškova koje iziskuje taj oblik rekreacije. Te su prednosti prepoznate od strane naših članova Kluba za starije osobe, pa se grupi svaki dan priključuju novi korisnici. Ako nas, dakle vidite na ulicama Nedelišća kako u koloni hodamo sa štapovima u rukama, ne pitajte da li nas bole noge pa nam pri hodu trebaju štapovi, nego upravo suprotno, hodamo sa štapovima da bismo izbjegli mogućnost da nas jednog dana zaista zabole noge.

Grupa za nordijsko hodanje sastaje se svaki ponedjeljak od 9:00 do 10:00 sati, a sve informacije možete potražiti kod voditelja grupe Ivana Štefulja.

(iš)

Povratak na naslovnicu…