Đura i Pepi so se zišli f krčmi “Kata – rajska vrâta”. Vuni so sedeli i fâlili se kak dobro je počela nędelska turistička sezóna – f selskim torizmo. Nagovârjali so Kato:

“Čuj, kolegica Katica, a zakaj ti nečeš meti turiste na kvartéro?! – Znám da si nâjže predelala v dvé hiže i kuhjo. To bi se ti bole spla’tilo nego – natakati špricare! – Na nóč bi ti moglo pasti i po vęč-stó evri! – Jâ imam dóma, v onim kaj smo zazidali f kluč, vę dvóje Dance, tjęden dni i to bo ti blizo jęzero evri! Hapi se i ti iznamlivati! – To je prâvi biznis!”

Kata ga je odma odkantala:

“- Neeečem ja to! – Kaj bi jâ méla brigo z nekšaj … tam …! – Pa nęznam strajski govor’iti! – I naj dójdejo nekši škrti ili bógi?! – I vę tota korona kriza…! – Néti govora! – Nééé, fâla!”

Vutim pred krčmom postoj’ijo dvâ strajski aoti!! – Dvóji Čęhi!

Črez oblok od prvoga aota, vum porine glâvo lepošnâta žénska i zakrč’i jim:

“- Prosim … pokud mate jenu noc pro čtiri person a dvakrat dve deci … Pokud mate take jedlo … Platime dobre, a možna zastaneme dale …?!”

Dečki široko poglednejo Kato! Kata široko pogl’edne jih i – jęn čâs so se gledali!

Đura vel’i Kati: “- No, kaj čâkaš? – To ti je vę prâva prilika! – Moreš zaslužiti – kup evri!”

Kata mo vel’i: “- Čuješ … né i né! – Ja naj rada … ne vupam … ka naj što kaj…! – Râjši ti …!”

Đura je réšil: “- Dobro! – Jâ bom jih zel k sębi! – Jâ bom sprâznil prvo strán hiže! Jâ i Sida bomo spâli f štedjo i zel bom si i tote dvé familije! – Ali, Katica, prosim te, za krâtki čas, naj bodo moji gosti pre tębi f krčmi, dok ja dóma ne vredim sitoacijo i dok se jâ i Sida ne odsęlimo f škedej. – To bo dvé vure i te jâ dójdem po turiste, ili mi jih ti pošleš!”

Onda se Đura obrnol k Čęhima, turistima, pa jim vel’i:

“- Možno! Ja se postaram za to! Zastanite tu, ja dójdem po vas za dvé vure! Céna je stodvacet eur pro vas sve, za jednu noc, a s jedlem to bude stat – stosedamdesat! – Dobri?”

“- Dobri” – vesęlo so zakričali Čęhi z obedváji aoti!

Đura se odžuril dimo, a Čęhe so otpravili f krčmo. Kata je rękla Čęhaj naj se sparkérajo doli s ceste, na jéno parkérališče, spód jénoga obloka – jer je tu aoto na sigurnim. Pitala jih je čé bodo kaj konzomérali! Naručili so si kup jestvine i hajdi pijače.

Za tri vure Đura zove Kato:

“- Katica, moreš mi posl’ati tote Čęhe! – Prepravili smo, odsęlili smo se f škedej, a Sida je skuhala slâtko repo s paradajzom. – Čâkamo jih!”

Kata se mo je – zgovârjala:

“- Đurek, nębrem! Znâš, dvóje dece jim je zaspalo tu na stolcaj, pa so jih odnęsli gori f sobo i vę tam spijo …I jeli so neka… Kaj sam drugo mogla … znâš kakša so deca…!?”

“- Dobro Katica, ali gledi ka jih čim predi odlifraš k nam, jer jâ i Sida čâkamo!”

Po ósmi vuri Đura zove Kato:

“- Katica, kaj je vę?! – Kak so moji gosti? – Pošli jih sém! – Sida je prepravila večerjo, pregréla je poln’ešjo slâtko repo s paradajzom! – Ęjda! – Mi Čâkamo!”

Kata mo zaskrbleno povéda:

Znâš kaj Đurek, vę so se i žénske otpravle gori – k svoji deci! Męni se vidi ka so zasp’ale z jimi! – A i dedi so si dosta spili … – Valda bodo i oni tu prespali, da je več tak! Znâš Đurek, oni bodo ti tu, zgled’i tjęden dni! – Najbole da ti jih v jutro pošlem, da je vę tak!?”

Đura ji je, napól srdito rękel: “- Dobro Kata, naj bó tak! – Onda v jutro!”

V jutro, v ósmi vuri Đura zove Kato:

“- Katica, pošli mi tote moje Čęhe! – Jâ i Sida smo več ovo nóč spâli f škedjo! Néje lépo, ali se splat’i! – Čâkamo! – Sida je več prepravila zajtreka – fčerâšjo slâtko repo s padajzom!”

Katica mo vel’i: “- Dobro Đurek, idem glet čé so se zbud’ili – ka jih pitam! Počâkaj!”

Katica dide gori i narâhoma porajka Čęhaj po vrâtaj. Čęhi se zglâsijo.

Katica jim šepetureč na rajf od vrâti vel’i:

“- Gospóni Čęhi … on ded … on Đura … zove ka bi se presęlili k jęmo …!?

Čęhi se zdignejo, pretegnejo se i prvo poglednejo črez oblok – čé so jim aoti tu dé so jih stavili. – I vidijo … za jivaj aotaj so povdilem naštantani ciglasti, črléni stupeki! – Čim so zględnoli tote stupeke za aotaj, f strâho pitajo Kato:

“- Co to je? – Je to udelal nekdo pro naše auta i nas?”

Kata globoko sklima i vel’i:

“- Jeee! – To sam jâââ dâla napraviti! – Zaradi vas – svojih milih gosti! – To sam jâââ naručila, zaradi vas, ka vam zaštitim, vaše aoteke i vas kak svoje drâge i mile goste!”

Čęhi so gizdavo gledali črez oblok tote črléno bleščeče stupeke za aotaj, pa pitajo Kato:

“- Dobra, Katarina? – A ma Đuro takove črvene stopi, ktere pazi nas a naša auta?”

Kata zmâhne i posprdno vel’i: “- Ęęęh, kaj bi mel! – Néééma! – Poględnite bâr črez oblok!”

Čęhi poglednejo črez oblok preti Đurini hiži! – Nega nigder drugder stupeki! – Velijo Katici:

“- Rekni to Đuri da odtamtud nebudeme išli! – Rekni mu, že tu zastaveme sedem dni! – Tak!”

Kata nazove Đuro:

“- Čuj, Đurek, žaaalim! – Nagovârjala sam jih, aliii… – Nečejo! – Nędajo se od męne! – Néti za živo glâvo! – Kaj vę morem!? – Jâko so se jim dop’ali toti črléni stupeki za jivaj aotaj, šteri – jih i jive aote štitijo, a pred tvojom hižom ga takši stupeki néga! – Morti so zazvedili i ka si se ti bunil da so jih postâvlali?! – Nęznam!”

Povratak na naslovnicu…