Na sjednici Općinskog vijeća Nedelišća, održanoj 29. ožujka 2018. godine, načelnik Općine Darko Dania, vijećnicima je dao prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, koji je i izglasan većinom glasova, uz dva oporbena glasa protiv odluke.

Naime, po novom Zakonu o zaštiti životinja, sve jedinice lokalne samouprave moraju donijeti odluku kojom će propisati minimalne uvjete i način držanja kućnih ljubimaca.

Tako je u ovom prijedlogu Općine Nedelišće, kao što je to učinjeno i u Čakovcu, između ostalog propisano da će svi posjednici svoje pse i mačke morati sterilizirati osim u dva slučaja:

  • ako je posjednik kućnog ljubimca uzgajivač kućnih ljubimaca koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela
  • ako je posjednik kućnog ljubimca od općinskog upravnog tijela dobio suglasnost za drugi način kontrole razmnožavanja

Također, odlukom se propisuju uvjeti za postupanje s opasnim psima pa tako prema Odluci, ukoliko posjedujete opasnog psa, morate poduzeti sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima (npr. na ulazu mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: “OPASAN PAS”)

Ovom odlukom propisane su i ovlasti komunalnog redara koji je zadužen za nadzor nad ovom odlukom, a kazne za postupanje protivno odredbama Odluke sežu i do 2.000,00 kn.

Uz prijedlog Odluke pridodana su i tri priloga: 1. prilog kojim se utvrđuju minimalne površine ograđenih prostora za pse te veličine za pseće kućice, 2. prilog koji sadrži popis opasnih i potencijalnih opasnih životinjskih vrsta i 3. prilog u kojem su istaknute javne površine na kojem se mogu kretati psi bez povodca uz nadzor vlasnika (sjvereni dio – uz kanal Trnavu, južni dio – uz prostor prema Čepu). (nl)

 

Povratak na naslovnicu…