Prometna zagušenost Nedelišća je godinama veliki problem naselja, i sa sigurnosnog aspekta, ali i iz aspekta kvalitete života. Izgradnja južne obilaznice svakako će rasteretiti ukupnu količinu prometa, ali ne i riješiti sve probleme prometa u Nedelišću. Primjerice, dvije nesreće sa stradalom djecom na pješačkom prijelazu na početku ulice Martina Viljevca nemaju direktne veze s gustoćom prometa, i pokazuju da ćemo i dalje imati opasne točke. Također, u vrijeme odlazaka na posao, i vraćanja s posla, količina lokalnog prometa je tolika da će nam raskrižja i dalje biti neprohodna, bez obzira na izgradnju zaobilaznice.

Slijedom svih prometnih problema, Općina Nedelišće je odlučila naručiti idejna rješenja za tri najveća raskršća u mjestu Nedelišće, kako bi se ispitale mogućnosti kvalitetnijeg rješenja. Idejna rješenja u nastavku je izradila tvrtka Labos d.o.o. iz Varaždina, a potpisuje ih pojektant Bojan Gorski. Napominjeno, da su ova idejna rješenja tek ideja na papiru, i u ovom trenutku ne znače da će se doista i realizirati na ovaj način. Na kraju teksta pročitajte komentare načelnika Darka Danije, iz kojih je jasno da i sama Općina ima primjedbe ili dopune, te da će se na ovim materijalima još dodatno raditi.

1) Raskrižje Martina Viljevca – Varaždinska – Maršala Tita
(kod “opskrbnog centra”)

Prvo idejno rješenje predlaže da se tri državne ceste (Martina Viljevca, Varaždinska i Maršala Tita) povežu rotorom. Rotor bi se smjestio na prostoru ispred sadašnje prodavaonice Vajde. Grafički prijedlog je naveden u nastavku. Predloženi prijedlog koji je u nastavku prikazan grafički, trenutno nije izvediv. Naime, on predviđa rušenje postojeće ruševne kuće na tom mjestu, što trenutno nije moguće zbog imovinsko-pravnih odnosa. Projektant je predložio i drugo rješenje koje je u osnovi postojeće rješenje, s malo izmijenjenim i ispravljenim zelenim otocima.

     

2) Raskrižje Trg Republike – Maršala Tita – Karlović Vinka – Braće Radić
(kod “Martina”) – varijanta 1

Idejno rješenje predlaže da se postojeće križanje Trga Republike i Maršala Tita preuredi na način da skretanje prema METSS-u postane dvosmjerna ulica (ulaz i izlaz), a da izlaz od METSS-a prema vatrogasnom domu više nije moguć. Nadalje križanje bi se riješilo pravim semaforima koji bi bili sinkonizirani s novim semaforima kod vatrogasnog doma i tiskare Tamposit.
Priključenje tri ulice kod vatrogasnog doma (Karlović Vinka, Nova i Braće Radić) riješilo bi se uvođenjem kružnog toka i zatim njegov spoj na glavnu cestu.

   

3) Raskrižje Trg Republike – Maršala Tita – Karlović Vinka – Braće Radić
(kod “Martina”) – varijanta 2

Za isto raskrižje je ponuđena i druga varijanta koja raskrižje ispred METSS-a rješava kružnim tokom, pa bi tako na ovom kompleksu imali dva kružna toka, plus dodatni semafori. Napominjemo da ovo rješenje sigurno nije izgledno jer je u suprotnosti s planovima Općine za novi Trg Republike.

    

4) Raskrižje Matije Gupca – Josipa Marčeca – Čakovečka
(kod groblja) – varijanta 1

Raskrižje kod groblja je prvim idejnim rješenjem predviđeno da se riješi većim kružnim tokom, na prostoru postojećeg parkirališta nasuprot groblja. Na taj kružni tok bi dolazile četiri odvojene ulice, ali uz gubitak parkirališta.

  

5) Raskrižje Matije Gupca – Josipa Marčeca – Čakovečka
(kod groblja) – varijanta 2

Druga varijanta idejnog prijedloga predviđa da se raskrižje ispred groblja neznatno izmjeni te da se opremi semaforima. U nacrtanom prijedlogu su nacrtani samo “pješački” semafori, ali iz Općine su nam dali informaciju da bi u ovoj varijanti bili postavljeni pravi semafori.

    

KOMENTARI NAČELNIKA DARKA DANIJE

Za komentar smo zamolili načelnika Općine Nedelišće Darka Daniju koji je rekao da se radi o prvim idejama koje će se svakako morati još dorađivati.

Rješenje rotorom kod Martina Viljevca načelniku nije prihvatljivo jer ne rješava problem priključenja ulice Vladimira Nazora (iz smjera Dunjkovca) na glavnu cestu, a također rušenje stare kuće na tom mjestu trenutno nije moguće. Stoga će odmah zatražiti da se napravi dodatno idejno rješenje koje bi veći rotor smjestilo na prostor ispred METSS-a, te koje bi objedinilo oba dijela ovog velikog raskrižja.

Nadalje, načelnik smatra dobrim rješenje kod vatrogasnog doma, međutim, s obzirom da se sigurno ide u rekonstrukciju i novo rješenje cijelog Trga Republike, situacija će se u naravi izmijeniti. Rješenje s dva rotora sigurno nije izgledno, a rješenje s jednim rotorom bi se moralo prilagoditi idejnom rješenju novog Trga Republike.

Rješenje kod groblja s rotorom, načelnik smatra lošim zbog toga što se u potpunosti ostaje bez parkirališta, te bi time stanovnicima ostalo samo parkiralište na jugu, od strane Strahoninca, što nije dobro. Načelnik smatra da treba voditi računa o starijim osobama koje češće pohode groblje i moramo im omogućiti pristupačnija parkirališta. Zato će se razmatranje fokusirati na drugo rješenje koje bi se dopunilo semaforima.

(nl)

Povratak na naslovnicu…