Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Općina Nedelišće donijela je novu Odluku o održavanju i uređenju naselja. Ovom odlukom propisuje se komunalni red na području Općine, te mjere za njegovo provođenje. Najviše obaveza i zadaća u osiguranju reda snosi komunalni redar, jer upravo je on prva stepenica u provođenju reda i rješavanju problema. Stoga se pravilnikom vrlo detaljno određuju prava, obaveze i odgovornosti komunalnog redara.

Na ovaj vrlo opširan dokument, prvi je primjedbu dao općinski vijećnik Ivan Klekar. On je pozdravio nastojanja da se uvede više reda, ali je skrenuo pažnju na članak 86. u kojem se, prema njegovom mišljenju, komunalnom redaru daju prevelike ovlasti. Naime, članak 86. propisuje: “Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima. Ako komunalni redar u provođenju nadzora naiđe na otpor, može zatražiti pomoć policije.” Za isti prekršaj je predviđena i kazna, npr. za fizičke osobe od 300 do 5 000 kn.

Na raspravu se nadovezao i vijećnik Franjo Cimerman, smatrajući da ovaj članak treba maknuti iz odluke, jer je ona protivna drugim višim zakonima.

Ustav Republike Hrvatske, članak 34. kaže: “Dom je nepovrediv. Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži (…)”.

Na kraju rasprave, tri oporbena vijećnika (Ivan Klekar, Franjo Cimerman, Dijana Posavec) suzdržali su se od glasanja, a svi ostali vijećnici vladajuće većine glasali su za ovakvu odluku.
(nl)

Povratak na naslovnicu…