Prema informacijama iz Elektre Čakovec, dio Nedelišća će u četvrtak biti bez struje, u više navrata.

Predviđeni raspored prekida:

  • od 8:00 do 14:00 , ulice:  J. Križanića 2, 2A, Kalnička 21, Čakovečka od kbr. 65 – 117 neparni.
  • od 8:00 do 8:30, ulice: Čakovečka od kbr. 33 do 63 neprani, i od kbr. 24 do 94 parni, Žarkovice cijela ulica, A.G.Matoša cijela ulica, Novo Naselje cijela ulica, J. Marčeca cijela ulica,
  • od 13:30 do 14:00, ulice: Čakovečka od kbr. 33 do 63 neprani, i od kbr. 24 do 94 parni, Žarkovice cijela ulica, A.G.Matoša cijela ulica, Novo Naselje cijela ulica, J. Marčeca cijela ulica.

Do prekida će doći zbog radova u trafostanici, te ugradnje SN bloka.

Povratak na naslovnicu…