Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće je na javnom savjetovanju od 11.05.2018. do 26.05.2018. godine.

Svi građani mogu se uključiti u javnu raspravu i svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pomoći u finalizaciji ovog prijedloga. Građani mogu svoje prijedloge napisati na web stranici Općine, putem formulara koji se nalazi na stranici:

JAVNA RASPRAVA

Svi prijedlozi će biti uzeti u razmatranje. Finalnu verziju dokumenta donijet će Općinsko vijeće.

Usvajanje predmetnog Programa predviđeno je za 8. sjednicu Općinskog vijeća, 05.06.2018. godine. (nl)