Đurin vnuk Jožek se je dénes zbudil okóli des’ete vure. Zgledi da ga je zbudil mobitel. Predrámi se, dójde f kuhjo i zapita dedija:

“- Deda, kaj ti misliš o totomo korona viroso? – Si videl ove v Zâgrebo? – Na utakmici dé igra Dinamo, ludi so sedeli natiskani jęden na drugoga tak kak vugorki da se kvâsijo! I to, jih po pâr hiladi na kupo, makar ga tam mesta i sici ka bi mogli sed’eti – kręj jęden od drugoga, kulko očeš?! A čé jâ idem f trafiko tębi po cigaretline ili k peko po žémle, móramo stâti vuni v redo, dvâ metre jeden od drugoga!”

Deda mo stiha, na vuho vel’i:

“- Ęh Jožek, to zótim virosom, naši malo – pręveč ponorévlejo! Kaj se tiče Dinama, tam ga virosa – né! Jer toti i takši Dinamov nogomet, prav za prav – virosi néti nečejo gledati, pa je zâto zagrebački nogomet – “korona fri”! – A vę … kak je fčęra bil tam Hajduk, vę moči biti sigoren ka bodo – sę Dinamove utakmice, dugo, dugo – “korona fri!”

Jožek je spitâval dale:

“- Deda, ka né ka so to bedastóče, ka jęni – jęni iščejo ka – róm s’i morajo nositi maske i dóma se zapirati, ka bi mlâdi f diskačo morali biti saki f svojemo kóto i – bez kontakta! – Ka né, da si i ti né tak zagrižjeni i da si protiv toti štrapacéraji i izoléraji i za bez-kontakta?”

Deda mo veli:

“- Znâš Jožek … to bi lude štrapacérali z maskaj i zapirajom, i izolérajom, kak f célomo svéto pa tak i f Hrvacki, to ti délajo oni šteri zgob’ijo izbore! – A ti Jožek znâš da sam jâ f Hadezejo!”

Jožek mo vel’i:

“- Je deda, róm vas Hadezejovce napâdajo ovi z Esdepeja, da se ne držite ręda, da se ne držite octojanja, jer ste se v izbornoj noči kušuvali i držali kóli šijaka i popévali!”

Deda Đura mo pokornički vel’i:

“- Je, Jožek, tu imajo praf! – Ovi z Esdepeja so v izbornoj noči résen bili rędni i poštęni i néso se opče košuvali i grlili! – Ali, ftruc toto, mi f Hadezejo smo ostali “korona fri”!

Jožek ga je pital dale:

“- Deda, čuj, a je to istina ka toti viros hodi samo na bogâta vénčaja, na gavalérska godovnâ, na rezmetl’ive férme, na luksozne tulume…? Ili pa to sam lažejo?!”

Đura mo tomâči:

“- Jožek, Jožek! – Viros ide samo tâ – dé ga zovejo! A zovejo ga zâto ka – čé da na nešteromo gostuvajo ili na godovnó, ili drugo fórmo fęšti – bâr frtâl jih dob’i korona virosa, onda za takše fęšte – piše po sim novinama, govori se na televiziji i prepovédajo se trači! A šterima koróna ne dójde, za jive tulume se néti nęzna! Kulko jâ znám, toti viros posebno obožâvle nârodno mužiko i najvęč ide v narodnjačke diskače i bâle! – Mi ojzder, “na tereno”, toga némamo, pa smo zâto – “korona fri!”

Jožek je onda rękel: “- Dobro deda! – Vę mi je lęži!”

Đura pita: “- Kaj ti je lęži Jožek… zakaj ti je vę lęži?!”

Jožek mo vel’i:

“- Pa niiika. – Mi glavatiški dečki smo z sobote na nedelo bili do jutra v jęnomo diskačo v Zâgrebo. Ali tam igrajo samo rok mužiko, a né narodno! I kulko jâ znám, nišči je koróna virosa né zvâl! – Drugi dén smo onda išli derektno na utakmico med Dinamom i Hajdukom. Ali je tota utakmica za Dinamovce bila tak grda, ka čé je šteri viros bila na utakmici, sigorno je pobégel odnot zanavék ili je od žalosti – durnol!

Očem ręči, deda … malo predi me je zvâl jęn pajdâš z Zâgreba, ze šterim smo tam bili, da so zazvedili, da tobože – dvâ dečki z one klape, ze štrom smo bili v diskačo i na utakmici, imajo totoga korona virosa. – Pa mi je toti dečko rękel da bi i jâ vę móral biti v samoizolaciji, f karanteni!? Rękel je ka bi mórala biti f samoizolaciji róm tak i saka osoba ze šterom sam od prékfčęra bil f kontakto! – Ali, deda, pa ti znâš da jâ – némam puco i da navijam za Dinamo!?”

Povratak na naslovnicu…