Pepijov sin Francek, makar išče néma osemnájst lét, v Drâfskim Srdiščo na zâbavi si je za Valentinovo najšel puco. “- Lééépa! – Črnokóžna. Fést puca! Zove se Ružica.” Célo vęčer je plesal z jóm. Lubav na prvi pogled! – Poklonil ji je zlâtnoga lánceka, šteroga mo je kum kupil za férmo. Po tomo kak mo je tota puca povédala, jéni so jâko bogati. Japa je privatnik. F pól noči mo je rękla ka japa dójde po jo. Francek joj je rękel ka – naj ga odpové, ka bo joj on posódil svojega biciklina. Tak je i bilo. Posódil joj je prti jutri svojega biciklina, a on je dimo stopéral.

Onda je na Slovéniji vudrila tota – korona kriza! Slovénci so zaprli granico! Dvâ mesece je né mogel prék k jój. Nazival jo je s telefónom. Negda jo je dobil, a negda né. Negda se neka čulo, a negda nika! Rękla mo je da nęsmi glasno govoriti, ka jo jéni naj čuli, drugač bi kričali. Céle dneve i noči je mislil sam na jó.

Francek je dóma nestrplivno štrptal da bodo Slovénci otprli męjo, ka pójde k – svoji Ružici. Dugo so jo né otprli. Bil je ves zvun sębe. Né je mogel spati. Né je mogel jesti. Né je mogel nika delati od -nesréčne lubavi.

Zaputil se je k teteco Đuri, pa mo se potóžil:

“- Tetec Đura, vi ste precednik Udroge i ovak ste – nekši vekši i poznâti, dober ste si s načelnikima i derektorima … Štel bi vas neka prositi! – Znâte kaj, f Drâfskim Srdiščo sam si najšel pucu! – Lééépa je kak rosna gora! – I bogâta. – Japa joj je privatnik! Spoznal sam jo pred štiri tjędne, a vę – da bi štel iti tâ k jój, vę nębrem dobiti proposnico! Néti ona nębre dobiti proposnico za sém! – Morti vi morete nekaj vrediti ka dobim proposnico za f Slovénjo? Makar bom tam f karanteni, néma veze, kaj košta – košta! Nębrem spati céle noči! – To sam vas štel prositi ka se … naša lubav ne restępe, jer puca je lépa – kakše ga ga nigder na svéto néga! – Prosim vas – čé kaj morete!? – Ęm, vi najbole znâte kak lubav more bol’eti!”

Đura je zafrknol s čobaj. Te si je malo premišlâval, pa mo je ovak rękel:

“- Francek, to je dosta kompleksno, složeno međonârodno pitaje! … Ali razmim te! Probal bom napraviti sę kaj je v mojim diplomackim mogočnotima! – Nó, nika ti nębrem obęčati!”

Đura je zval na Opčinski stožer, Kacunovoga. – Nika.

Te je zvâl načalnika Danijo! – Nika.

Drugi dén je zvâl na Žopanijo. – Nika.

Onda je zvâl f Slovénijo i probal réšiti z Slovéncaj. – Isto tak – nič!

Te je zvâl na slovénski konzolât, potli pa na hrvacki konzolat v Ormožo! – Né so se šteli javiti na telefón! Te je zvâl v Zagreb. Tam so ga od osme vure do pólneva prespâjali i – nika.

Pisal je na internet Jožekovoga kompjutora i – nišči nika.

Francek je hodil saki dén k jęmo spitâvat ęli mo je kaj shodil! – Govoril mo je:

“- Tetec, jâ bom pobégel prék granice, pa kaj bó -bó!

Đura mo je rękel naj to ne déla, jer bodo ga zaprli kak strajskoga emigranta!

Đura je zvâl na Sabor, pa na Vlâdo, pa na Vrhovni sód. Rękel je da se déla o životo i smrti, da je dečko f teški depresiji i osim toga da bo mo se zmotalo, ako ne dob’i proposnico za f Slovénijo! A i puca bi mogla zbetęžati jer je męfkoga srca, pa bo to te međonârodni škandal!

Te so mo nekši z Zagreba rękli da naj pre svojima zaišče proposnicu, da se vę to premenilo, da vę moči prék … a i puca ga more poiskati, jer i ona more prék, pa se vę lęfko zidejo!”

Đura je onda zęzval Franceka, ka mo pové ka so se stvâri premenile, ka bi neka moglo biti.

Francek se je oglâsil, ali je dojšel g Đuri stopram drugi dén pod vęčer, pa mo veli:

“- Tetec Đura, jâ sam zótom pucom prekinol! Najšel sam si drugo!”

Đura mo je rękel:

“- Kaaak?! – No je … čé je tak naj bó … jâ se nam méšal vu vašo lubav! Ali jâ sam vę zazvedil dobro žnóro, čé očeš iti f snoboke k toti lépi i bogâti puci f Srdišče … Kak očeš Francek!?”

Francek mo je povédal:

“- Tak tetec. Jâ sam čvrsto odlučil ka bom toto puco ostavil! – Čul sam se z jóm i rękel sam joj da je naša lubav gotova, jer mi zgledi da mi je né dosta iskrena! – Pa znâte kaj je bilo!? – Priznala mi je ka je bila več dvâpot ožęjena i da vę živi pre svojemo prvomo dečko! I znâte dé?! – Tu, f Trnofco! – Zapraf, pólek Trnofca, f Parago!

Ali néma veze, najšel sam si nóvo puco! – Znâte kak pa je tota lépaaa!? – Zgodna! – Črna! Tota je otod z Međimorja, tu z Držimorca ili z Strélca, ili tu negder pólek…”

Povratak na naslovnicu…