Sida je srd’ita kak kača! Najrâjši bi i Đuro i telev’izora hitila črež oblok vum! Sponâšala je:

“- Sam nogomet, pa nogomet! – Nav’ineš radja – nogomet! Vužgeš televizora – nogomet, pogl’edenš črez oblok – nogomet …! S’i męlejo sam za toti nogomet: i penzijonéri i fačoki i poštari, i rafongéri i koršmiti i političari … I žęne več ne tračajo – kak je to ręd, nego se i one spominajo za – toti vrâžji nogomet! Zač’as niti f cirkvi nado propovedi nego …!?

F soboto je rękla Đuri: “- Pun mi je želódec totog nogometa! – Kaj ste ponor’eli?! To je več né za zdrž’ati! Jâ bom i tębe, i totoga telev’izora, i sakoga šteri gusne za nogomet hitila f …!”

Đura je na otomano čital Športa pa ji zah’olta sponâšaje: ” – Čâââkaj malo! – Ti to ne razmiš jerbo si polopismena! – Ęm si f škólo hodila sam tri leti i to – sam onda da je curel déšč! – Poględni malo civilizacijo okóli sębe! Ves kulturni i delavni svét gled’i nogometa! S’i so zaenteresérani – sam za utakmice! Pogledni na cesto! Da je utakmica, nigder ga ga né nîti jęnoga aota, tak ka bi mogla na cesti zrje pres’ušati! Niti se biciklini ne krâdejo! I na miliciji, i pre vatrogascaj piše “radi nogometa – zatvoreno”! Poględni v ambolanto – nišči je né betęžen! Niti sprevodi ga néga, jer nišči ne hmira! – Prem’isli si malo! Ęli so vę – si drugi faling’asti, a sam ti si spametna … ili pa si ti zaostala i primit’ivna seljača?!”

Sida je onda bila išče bole žer’eča! Né se je dâla potrti: “- Kaj męne brige za céli svét! Za męne je nogomet obična bedastóča i – šlus! I s’i ste vi nepor’edni! – Iii, tak ka boš znal! Na vęčer na televizoro – naš gledal utakmico! Jer je róm vu tó vréme na televiziji moja emisija “tri dva jedan , kuhaj” i jâ navék skupa z Špičekom kuham, to kaj on -to i jâ! I morem ti ręči da je on bole enteresanten kak toti tvoji Manđokiči i Modriči! Čovek ima hasna od toga i neka se nafč’i, a né kak pre totomo divjajo z loptom – tam v nekši Rusiji!!

– Dénes se róm preprâvla “picek na žerjâfki po ruskim recepto”! – Jâ to nam prepustila, čî se ti obrneš na glâvo! Toto Špičekovo emisijo gled’ijo i Liza i Jula i Ilka i sę žénske f sęli! – Ti se zótim svojim nogometnim ponorévajom – piši v rit! Tak ka boš znal! – Jâ sam si za emisijo več odmrzla piceka i dénes kânim eksperémentérati i totoga recepta!”

Đura si je malo premišlâval, pa ji onda vmirjeno vel’i:

“- Čuuuj, Sida! … Znaš kaj?! Posluhni. … Najbole bi bilo ka se dogovorimo, ka napravimo ovak: – Ti, Ilka i Jula ite k Lizi i tam gledite Špičeka – kak pęče pišče na ruski žerjâfki, a jâ bom k nam zezval Pepija, Fęrija i Dragija, pa bomo mi štiri tu gledali utakmico! I onda da se to sę skupa završi, zidemo se prinas na večerji, ka s’i skupa preslavimo! Vi bote donęsle – ruskoga piceka, a jâ bom gori donęsel litra! Mooože?”

Sida se vmirila i móm je bila – za:”- Mooože!”

Pred’elali so telefóni! Žésnke so sę dospoménole. Sę pejo k Lizi. I dedi so se dospoménoli.

Odvečer je Đura preprâvlal za pajdâše – ka se utakmica nav gledala “na suhom”! Na stol je del štiri kupice velike i štiri male, dvâ litre mrzloga črlénoga, dvâ litre béloga i dvé kiséle vode z frižidera (ka se nav moral furt stajati).

Sida si je f cekar déla piceka i nekša dihâlja, i da se je tretji pot poględnola f špiglo – kak ji stoj’i mađarska frizura, Fęri, Drago i Pepi so več dojšli na vrâta, točno pól vure predi kak utakmica počne – kak je i red! Feri i Drago so si deli hrv’acke šâle, a Pepi je donęsel nezarénsko veliko hrvacko zastavo, štero so črez oblok por’inoli vum na cesto!

Dok se je z jimi krajcala pre gajčanaj vrâtaj, Sida jim je rękla:

“- Tak, ka nate ponor’eli zótim vrâžjim nogometom!? Ka vam se nav zméšalo! – Da dójdemo z picekom pęčenim na ruski nâčin, ka bote – sposobni kóštati ka bote nas poznali, vas je vera i dede i vašega nogometa …! Valda bo te minolo toto nogometno ponorévaje, vi ničvrérdneši! “- Adijo!” “- Adijo!”

* * *

Počel je nogomet protiv Nigerijânci! – Pre Đurini hiži se toto vęčer dvâpot strašénski zaz’ijalo! Prvič, da so skočili i zazijali, potrle su se tri kupice i rezléjal se jęn liter, a drogi pót da so zazijali, teliči so f štali skočili v jasle, a pes je ftrgel lanca i pobégel f Čep! Onda … išče pâr cvileja, jâfkaja, rožđeja i onda … kraaaaaaj!

– Vužgâla se popéfka! “Zoooviii samo zooovi, siče soko lovi …”, tak ka so féronge štrptale! Te pa “Dénes je naša fęšta” i “Mi smo jakši i od Rusije, nama nišči nika ne može…”! – Pepi je klamot’eril z zastavom tak ka se je lujster nuhal, a Đura je z podroma nęsel, štrti pot dvâ litre vina (voda jim je sfalila več prvo polovreme, nema veze)!

Vuti hip na vrâta se skâžejo jive žęne, Sida, Liza, Jula i Ilka. – Aaaali – postihoma!? Bez réči! Dečki gled’ijo … žénske kalno zgled’ijo … nika ne nęsejo!? Nikšo pečéje! Nikšega Špičekovoga “piceka na ruski žrjâfki”!? – Dojšle so kak da bi jih mraz pop’aril… ili kak da bi jih Manđokič povozil! Đura jih je žer’eče vóle i pohlępnoga apetita, móm na vrâtaj – zel gori:

“- Žénske, kaaaj?! – Dé vam je pečéje? – Dé je picek na ruski žrjâfki?!”

Sida je, malo pokl’opleno, mom pov’edala:

“- Nésmo nika pękle … Nésmo delale Špičekovo eksperimentéraje!

Đuri je nika né bilo jasno: “- Zakaj ste né pękle z Špičekom ruskoga piceka?! Kaj ste delale?”

Sida mo je pretomâčila: “- Pa znâš … da céli svét gled’i nogometa, pa smo tak onda i mi râjši gledale nogometa, ka namo – zaostale i primitivne kak zâdje seljače! – Nika se najte starati! – Jâ bom vam narezala meso z tiblice!”

Đura je onda postâl: “- Je … dobro. – Ęm znâmo da Manđokič i Modrič bole zgled’ijo kak Špiček! – Dobro … ka vam se presv’etlila pamet … naj bo tak …

– Ali … čuj Sida, kaj si ti … nekša črna po čęli … i ti Jula imaš črno žmâjgo po lico … A i Liza ima črne šrénfe po brâdi i po rokâj … i po fortofo?!

Sida se znova por’inola z objašnéjom: “…- Znâš … mi smo né gledare zaradi Manđokiča i Modriča nego … mi smo navijale za Nigerijo, pa smo se tak … kak jive navijačice, dekorérale … z črnim … Razmite?!”

“- Ahaaa! – No, je! … Čé bi tak bilo!?”

Onda pa so dojšli kcój i Drago i Fęri. Šacajo žénske i prešt’imajo:

“- Ali pa žénske … né sam ka ste sâjnate po obr’azo, nego i … zakaj tak fést dehnete, .. tak fést smrd’ite po prežgánim … po posm’ojenim … po zgorétim…?!?

(Jâ)