Pomoćnica ministra za zatvorski sustav i probaciju Jana Špero i načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić dodijelili su 18. veljače, u prostorijama Ministarstva pravosuđa, zahvalnice pravnim i fizičkim osobama s kojima je Sektor za probaciju ostvario suradnju u 2019.

Jedan od dobitnika za 2019. godinu je i Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće.

Zahvalnice su uručene dvadeset i pet pravnih i fizičkih osoba, redom udrugama civilnog društva koje brinu o osobama s posebnim potrebama, humanitarnim organizacijama, obrazovnim ustanovama, tijelima lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama i komunalnim poduzećima, a Ministarstvo pravosuđa zahvalnice za suradnju s probacijskom službom dodjeljuje od 2013.

Probacijska služba je profesionalna i specijalizirana služba, u sklopu kaznenopravnog sustava koja nadzire počinitelje kaznenih djela te im pruža podršku u zajednici smanjujući pritom troškove te rizik ponovnog počinjenja kaznenih djela. Cilj joj je zaštita javnosti te smanjenje rizika od recidivizma kroz rehabilitaciju i reintegraciju počinitelja u društvo.

(Ministarstvo pravosuđa)

Povratak na naslovnicu…