…neznam kak je to privas, al pre mej je kak cukorova bolest, nasljedno…ide z kolena na koleno…..kaj nej mislili, nedaj Bog, cukorova bolest, neg duha na posmojeno!

…zmislim se kak pucka, moja je Štefica (gospođa majka), vječito neka zasmodila… a japa vatrogasec, je toga najbole strohom biv… znav je reči,“pa kaj bojo ljudi rekli ak se pri vatrogasco neka vužge? …srečom za ve se sam se dobro zapeko, nikdor vužgalo….

…dela je moja Štefica celoga krompera, za kromper šaloto lepo kuhat ka bo za k odojko i dišla šivat vu veštert…hiti ona za mašinom dvo kostime skup, i hopi se kaputa i onda se zmisli na kromper…jaaaaaaaj, mom je zletela na zgorji kat, al već po štengaj jo je peklo za oči od dima i duhe po zasmojenome… fletno je se širom otprla kaj se malo sporazlufta i rajnglo na balkon dnesla nej se malo rashladi prije neg nutri polukne kak je kromper, jerbo je f rajngli pokalo kaj za novo leto f pol noči!…japa je klev od podromovih vrot jer je jegof vatrogasni nos navohav več vu dvoro da su gospođa pok neka zapekli kaj su morali skuhati…

…kromper je sam jeno od jestvine kaj je rado zasmodila….rada je mela i graha zapeči…..onak pošteno, tak ka se smrod vu zide zadev, nemreš se toga rešiti sam tak!!! al tak je to dok si gazdarica i zaposlena žena!!!…

…jo pak, sem si strahovitno novo kuhjo želela… i konačno, na sedem hiljadi rati uspela sam si namiriti srčeko i kuham f novoj kuhji…stolno neka mesim, pečem, fujim… mi se dopalo! …al sam prve dvo tri tjedne, te me minolo! …tak te potli por tjedni, jeno dopolne sem kupila svijsko lopatico, rekši bom gulaša zutra hitila… vjutro se stonem, jo to se lepo napšem f rajnglo i denem nej se lepo ve to kuha, i reko skočim sam dečeca vu vrtić tpelam, te čas… pa sem to fletno zbavila i mislim si ve dok sam već f Nedelišćo, skočim nabrzino f Čateks nekve materjole glet kaj bi si nej nekše vajkušnice nove zašila… mislim si vusebi “pa dela sam na najmeje rinka i poklopleno je f ceptero, nev valda nika“. Idem ve dok sam več pre Čatekso, k Todoričo skočim, mje usput, pa pomorem malo človeko i potrošim neka dinara tam…i nikaj, zbovim jo to se za malo več kak jeno vuro, i mislim si “ve bo meso taman, ka krompera na kockice kcoj hitim i sam zgotovim“…

…pelam se lepo jo svojom pilom z Čakofca, zapelam vudvor kak Niki Lauda, rivlem kluča vu klučanicu i već prek vrot čujem kak moj gulaš nema duho po gulašo…gdaj sem jo otklenola, ispitati, dim je biv mej do pojasa… fletno oprem kuhjo… isto novo leto, pooookaaaa lopatica kaj ne prova f ceptero… nika sam ne otkrivala rajnglo (ka se kaj ne vužge), fletno žnjom vum i se bloke širom ka se razlufta gdaj lubleni dimo dojde……fletno se ferunge doli, i šlus vu vešmašinu…

…dok sam jo to se spoletala, feronge su se vrtele, se se luftalo, reko idem poluknem ve f rajnglo, ve več ne poka…ljudi drogi,vuglen je malo reči, črno, črno, črnoooooo, onak na jeno osem centimetrof zažgono… kaj nej velim, nesam mogla skriti duho po posmojenome, kak gut sam štela, jerbo jo neznam kaj je to bilo za svijo, i odkod je to meso došlo, al ko grom da je nej bilo“Kupujmo Hvatsko“ jer je kila bila 16,99… bole je na Bangladeški pajcek „dišelo“…radioaktivno onak, černobilska duha!!!…

…neje to se !…..sem tam koli božićni svetki (taman se bangladeški, radioaktivna duha malo preluftala) štela svojemo dečeco zvezdice speči, da pa ih tak rad ima… kohla mi je za hrptom, za hrptom!!! …i sejeno, uspela sam posmoditi! …neso ispale zvezdice nego oni šurikeni kaj ninđe imaju za metati (slika u prilogu)…

…jeh, dogodi se i najbolšišaj kuharaj… i mojoj mami, a i mej, no al prinas je to nasljedno… verjem da se i vam negda dogodilo, če se je ne, još se ftegne!!!

…neme brige, i ne bojam, al pre mojoj Štefici se već tretji tjeden duha po gulašo čuje… nit nika ne vupam pitati, vidim f sakomo koto jen „ejrvik“ štrcka po vaniliji, al poznam to duho, nebreš to pozobiti….

…ima vas rada vaša NPŽKŠ, z duhom po posmojenomo…..(već sam dugo ne)…a vi?

 

    

Povratak na naslovnicu…