Općina Nedelišće već duže vrijeme muku muči sa određenim lokacijama na kojima građani protuzakonito odbacuju građevinski i glomazni otpad. Posebno je to vidljivo uz cestu između Gornjeg Hrašćana i Pušćina, te oko naselja Parag.

Ove godine Općina Nedelišće je uvela novu “Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš”. Kao što joj i sam naziv govori, svrha odluke je da spriječi nepropisno odbacivanje otpada, te da definira mjere za uklanjanje otpada iz okoliša.

Prilikom donošenja odluke, na Općinskom vijeću, sadržaju odluke usprotivio se vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, smatrajući da članak 5. odluke nije pravedan. Navedeni članak propisuje da, ako komunalni redar ne može utvrditi vlasnika otpada (osobu koja je odbacila otpad), tada je vlasnik zemljišta dužan o svojem trošku ukloniti otpad sa svojeg zemljišta. Vijećnik Cimerman smatra da ovako vlasnik zemljišta postaje dvostruka žrtva, jer prvo mu netko na zemljište odloži otpad, a zatim još mora plaćati uklanjanje otpada umjesto počinitelja.

Na primjedbu vijećnika se u raspravi očitovao načelnik Darko Dania, te naveo da “sporna” odredba nije osmišljena u Općini Nedelišće, već je prepisana iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Tako je navedena Odluka ostala nepromijenjena, i na kraju je donesena većinom glasova, uz dva opozicijska glasa protiv.

Stoga, građani Općine Nedelišće, pripazite na svoja zemljišta, jer po novome vas može zateći kazna i kada netko drugi na nju dovede otpad. (nl)

Povratak na naslovnicu…