Povodom obilježavanja godine jelenka, ekološka udruga “Platana” iz Nedelišća u suradnji s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode, izdala je informativnu brošuru u kojoj su opisane sve zanimljivosti vezane uz život jelenka, kao i prijetnje njegovom opstanku.

“Općinsko vijeće Općine Nedelišće na sjednici održanoj u prosincu 2017. godine donijelo je odluku o proglašenju 2018. godine – Godinom vrste Jelenak. Jelenak (Lucanus cervus) ili u Međimurju: jelenjak, hrgljoč, rogljoč ili rogač je vrsta kukca koji živi u našim šumama i ovisna je o trulom drveću, dakle spada u saproksilne vrste.” – stoji u brošuri.

Sama ideja o proglašenju Godine jelenka potekla je od Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštite prirode koja je upravo na području Nedelišća – u šumi Čep- zabilježila rekordnu populaciju ove karizmatične vrste, ne samo na području Međimurske županije nego i u hrvatskim okvirima.

Jedna od najvećih specifičnosti ove vrste je sam životni ciklus, koji traje 3 do 6 godina, od čega najviše vremena provode ispod zemlje u fazi ličinke, dok iznad površine provode samo jednu sezonu, otprilike 6 do 14 tjedana nakon čega ugibaju.

Najveću prijetnju predstavlja nestanak staništa, odnosno, nestanak mjesta za život. Stoga je, između ostaloga, i cilj ove brošure skrenuti pozornost na potrebu očuvanja ove zanimljive vrste te osvijestiti pojedince i institucije kako bi kroz održivo gospodarenje šumama očuvali njihova staništa. (nl)

Povratak na naslovnicu…