GKP ČAKOM d.o.o. je izdao obavijest na koji način će odvoziti božićne jelke, pa obavijest prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo poštovane korisnike javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada GKP ČAKOM d.o.o. da ćemo božićne jelke odvoziti u razdoblju od 08. siječnja do 31. siječnja 2020. godine.

Molimo da korisnici božićne jelke odlože uz spremnik za miješani komunalni otpad (crnu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz miješanog komunalnog otpada, odnosno, uz spremnik za  biorazgradivi komunalni otpad (smeđu kantu) na dan kada je prema redovnom rasporedu planiran odvoz biorazgradivog komunalnog otpada.

GKP ČAKOM d.o.o.

Povratak na naslovnicu…