Biskupski ordinarijat Varaždinske biskupije potvrdio je članove Ekonomskog vijeća Župe Presvetog Trojstva – Nedelišće. Ovo vijeće održalo je u petak 26. siječnja 2019. godine, u Župnom dvoru svoju drugu sjednicu. Sjednicom je predsjedao vlč. g. Tihomir Ciglar, župnik i upravitelj ove župe.

Nakon uvodne molitve i pozdravnog govora vlč. Ciglara, članovima Vijeća predstavljen je Financijski izvještaj o poslovanju župne crkve u 2018. godine, a nakon toga razmatran je financijski Plan prihoda i rashoda župne crkve za 2019. godinu.

Članovi Ekonomskog vijeća, koji savjetodavno pomažu župniku u upravljanju župnim dobrima, iznijeli su više prijedloga budućih gospodarskih aktivnosti u župnom kompleksu. Naglasak je stavljen na nekoliko dugoročnih investicijskih poduhvata: uređenje i obnova interijera Župne crkve (bojanje zidova i obnovu freski), uređenje podnih površina, preuređenje pristupnih mjesta i pomoćnih prostorija (sakristija i pristup koru), postavljanje sanitarnog čvora u neposrednoj blizini crkve te uređenja pojedinih prostorija župnog dvora.

Sjednici su bili nazočni svi članovi Ekonomskog vijeća, a navodimo ih redom kao što su na fotografiji preč. Nikole Samodola (slijeva): Dragan Novak, Nedelišće; Mijo Cofek, Dunjkovec; Željko Đuran, Pušćine; Josip Senčar, Slakovec; vlč. gosp. Tihomir Ciglar; Marijan Horvat, Nedelišće; Marija Horvat, Nedelišće; Ivan Golub, Nedelišće i Franjo Cimerman st., Nedelišće.(C.)

Povratak na naslovnicu…