Dio Nedelišća po rasporedu ima odvoz otpada u ponedjeljak, međutim kako je ovog ponedjeljka blagdan, ČAKOM je poslao obavijest koju prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 10.travanj 2023. godine omogućiti u subotu 15. travanj 2023. godine. (ČAKOM)

Povratak na naslovnicu…