Načelnik Nikola Novak obavijestio je vijećnike da je Općina prekinula spor oko SRC-a Trate. Prvenstveni razlog odustajanja od tužbe je taj što su troškovi suđenja premašili 3 milijuna kuna, a nerealno je očekivati da će se naplatiti šteta od 4 milijuna kuna. Uz to, postupci suđenja su praktično vraćeni na početak.

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća 5.4.2023. godine, načelnik Novak detaljno je obavijestio vijećnike: “Dužnost mi je sve vas obavijestiti da je završen spor protiv Triglav osiguranja i Teama d.d. pred nekih tjedan dana. Spor nam nije donio ništa dobro. Iako smo se možda nadali da ćemo dobiti nekakva sredstva, to je bila potpuno pogrešna procjena. Nakon 8 godina suđenja završili smo u situaciji da imamo dio postupka vraćen na Općinski sud u Varaždinu, a dio postupka je na reviziji na Vrhovnom sudu. Općinski sud ne pokreće rasprave jer čeka mišljenje Vrhovnog suda, a Vrhovni sud nema rok za to. Na početku mandata imali smo sjednicu Odbora za proračun i financije gdje smo svi bili suglasni s tim da bi bilo najbolje da se spor prekine.”

Do sada je izvansudskom nagodbom plaćeno Međimurje investu 457.875,00 kuna, poduzeću Urbia d.o.o. 565.750,00 kuna, a Croatia osiguranju 100.500,00 kuna. Sudskom nagodbom Teamu d.d. u stečaju isplaćeno je 938.711,13 kuna, što sve zajedno daje ukupni iznos od 2.620.836,13. Troškovi odvjetnika Općine, odvjetničkog društva Porobija i kasnije odvjetnika Ćurina, su oko 880.000 kuna.

Kako je načelnik sumirao: “Radi se o više od 3 milijuna kuna troškova sudskog postupka, a procjena da ćemo mi dobiti sudskim sporom odštetu od 4 milijuna kuna po mojem mišljenju, a i po mišljenju suda i sudskih vještaka, potpuno je promašena. Sam objekt koji košta 10 milijuna kuna, koji je praktički dovršen, da je šteta na njemu 4 milijuna kuna, to je jako čudno i angažiranje nekakvih neovlaštenih vještaka prije samog početka suđenja pokazalo se da nije bilo pametno.

To na sudu nisu bili važeći dokazi i vještačenja nisu prihvaćena. Vještačenja za vrijeme sudskih postupaka pokazala su da je eventualna šteta koja bi se mogla nadoknaditi puno puno manja, nekih milijun kuna.”

Na početku suđenja, Triglav osiguranje je ponudilo Općini Nedelišće nagodbu uz isplatu odštete u visini 2 milijuna kuna. Općina Nedelišće, s tadašnjim načelnikom Darkom Danijom, to je odbila. Sada se Općina našla u situaciji da zapravo ne vidi drugo rješenje osim da se sudski spor prekine.

Načelnik je nadalje objasnio stanje na stadionu koji prokišnjava na djelu tribine gdje uopće ne postoji hidroizolacija. Voda ulazi u svlačionice i uništava objekt. Napravljen je plan sanacije koji je velike vrijednosti, ali načelnik se nada da bi već ove godine počeli neki radovi sanacije.

“Za dovršetak samog objekta, za nadstrešnicu i pomoćni stadion, napravljena je prijava na natječaj Ministarstvo turizma i sporta. Imamo mogućnost prijavu na natječaje i kroz Urbano područje Čakovca. Ukoliko ne prođe na ovim natječajima, naravno, tražit ćemo neke druge modele” – zaključio je načelnik Novak.

Povratak na naslovnicu…