Općina Nedelišće raspisala je javni natječaj u kojem se traži direktor za općinsko komunalno poduzeće NED-KOM d.o.o.

Iako bi mnogi rekli “to je već namješteno za nekoga“, ovdje to nije slučaj. Općina je već raspisala jedan natječaj na kojem nije pronašla osobu koja zadovoljava sve uvjete natječaja, pa je ovo već drugi raspisani natječaj za tu poziciju u kratkom vremenu. Kako je objasnio načelnik Nikola Novak, sada su uvjeti malo pojednostavljeni, pa se nadaju da će pronaći idealnu osobu za taj posao.

Direktor/direktorica se zapošljava na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca.

U opisu posla novog direktora ili direktorice stoji, između ostaloga: pojedinačno i samostalno vodi poduzeće, predlaže planove poslovanja i planove nabave, kadrova i izobrazbe te odgovara za njihovu realizaciju, predlaže planove investicija i tehnološke obnove, utvrđuje organizaciju, organizira učinkovito upravljanje poslovnim procesima, podnosi izvješće o poslovanju i rezultatima poslovanja, brine o likvidnosti i poduzima mjere za poboljšanje likvidnosti, vodi operativno poslovanje, itd.

Uvjeti za radno mjesto su:

  • VSS ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine br. 107/07 i 118/12),
  • najmanje 1 godina radnog iskustva,
  • radne, stručne i organizacijske sposobnosti te komunikacijske vještine za uspješno upravljanje trgovačkim društvom,
  • poznavanje rada na računalu,
  • vozačka dozvola B kategorije.

Prijave na javni natječaj podnose se osobno u prijemnoj pisarnici na adresi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (u zatvorenoj poštanskoj omotnici) ili putem pošte na istu adresu uz obaveznu napomenu „Prijava na javni natječaj za direktora/direktoricu – ne otvarati“. Rok za dostavu prijava je 29.12.2021. godine.

Javni natječaj objavljen je dana 21.12.2021. godine na mrežnim stranicama društva (https://ned-kom.hr/), odnosno mrežnim stranicama Općine Nedelišće (https://nedelisce.hr/hr/). Svi zainteresirani kandidati na tim stranicama mogu pronaći više detalja i uputa za prijavu.

Povratak na naslovnicu…