Za vrijeme trajanja pandemije, prema nalogu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, vrtići su prestali s radom, tj. bio je onemogućen dolazak djece. Već tada je Općina Nedelišće najavila da se ti dani neće morati platiti, i da nitko neće izgubiti svoje mjesto u vrtiću.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće je prošli tjedan održalo elektronsku sjednicu, na kojoj je izglasano 19. točaka. Dvije od njih se odnose i na plaćanje i sufinanciranje vrtića.

Prva je Odluka o oslobađanju roditelja u sudjelovanju u cijeni programa Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće. Ovo odlukom roditelji/korisnici usluga vrtića Zvončić se oslobađaju plaćanja za razdoblje od 16. ožujka 2020. godine, pa da dana ponovne uspostave rada, tj. polaska djece u vrtić.

Drugom odlukom se regulira sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima. Tom odlukom Općina Nedelišće se obvezuje da će za vrijeme trajanja pandemije i dalje plaćati svoje učešće u cijeni vrtića, te da neće smanjivati svoj dio učešća, bez obzira da li roditelji moraju platiti privatni vrtić ili ne moraju (što ovisi o politici vrtića). Cijena sufinanciranja je inače 600 kn mjesečno za prvo dijete, te 750 kn mjesečno za drugo i svako sljedeće dijete čiji roditelj ima prebivalište na području Općine. (nl)