Sida i Liza so sed’ele na jutr’ešji kâvi. V jęn hip so svoje móže zezvâle – ze žerečimi očm’i:

“- Dečki, dénes naš “Podmladak Udruge penzijonéra Glavatišče”, f krčmi “Kata – rajska vrâta” održâvle – za konec stâroga leta zâbavo. Načelnik Danja je platil kolbâse, Kata bo častila z turošaj, pijača ide – liter po glâvi, a pogodili smo i “Črne stréle” ka bo mužika! – Idemo?!”

Đura je zafrknol z nosom i rękel: “- Jâ nejdem! Znâš da me je vrezalo i da nębrem plesati!”

Sida je zakr’ičala srd’ita kak kača: “- Taaak?! – Ti majko! – Da treba snega pométati ili z męnom iti na zâbavo, ka se malo splešem, onda frčeš z nosom!? – Ónda te vréže!? – A drugda bi pom’etal i pred luckaj vrâtaj i viseli bi pre Kati čé treba – črez pól noči i z luckaj babaj bi plesal makar bi ti jęna noga fal’ila!? Ka né?! – Tak, ka boš znal – idemo i šlus!”

Onda je Đuri i Pepijo i Liza otpopévala: “- Deeečkeci, pa hooote! Zâbava bo humanitarnoga karaktera! Pénezi šteri se zasl’užijo od sręčolova idejo za knige srmaški deci štera so prepâli razreda. No, hooote! – Mi bomo zvâle i Fęrija i Dragija i Ilko i Julo! – Taaak bo nam lépo!!”

Sida je za zâdje zrękla: “- Ide se na zâbavo i šlus! – Čé te je vrezalo, spi si dvé žganice i milono bo ti tuklo ka z męnom splešeš dvâ-tri šóteše! Jâ sam né plesala išče od Fašnika, tak ka sam več pozâbila! – Plesal boš čé makar po štirje! Tak, ka znâš!”

Đura je poględnol Pepija, pogutnol kosmâto žabo i vel’i: “- Dobro. Naj vam bo. Idemo.

– Ali, tak ka boš znala, vrezalo me je i jâ tam – nam plesal i šlus! – Nębrem i nam! – Jasno?!”

“- Bóš!”

“- Nam!”

“- Bóš!”

“- Nam!”

Sida je toga dneva bila f sili. Dvâpot je pometala snega na šténgaj jer je furt curelo! Napravila je ténfaje za obed. Pospr’avila je stola, oprâla posódo i džurila se g Juli i Ilki ka se dospoménejo – kak bodo se oblékle, kaj si ob’ule, ęli se pe na frizuro… Na zâdje je zahačila v gajko kaputa i tpravila se: “- Idem k frizerki! Ti bodi f šesti vuri barajt, ka móm pemo! Sukni si žganico ka ti malo mine – tó ka te je vr’ezalo, ka boš mogel tam plesati,. ka nam tam, dok drugi plešejo, jâ célo vęčer pazila kupice!”

Prti šesti vuri Đura se nevólno ravnal na – toto humanitarno zâbavo. Blâčil si je ancuga, hojspinklina, šolce naboksane … suknol je dvé žganice – kak mo je Sida rękla, ka bo mogel ręči da jo je bógal, da se próbal vrâčiti, ali da mo je nika né pomoglo, da nębre plesati!!

Šesta vura. Side ga išče né bilo dimo. Minolo je i sędem vur. Side odnikod!

Onda zazvon’i telefón. Javila se je Jula: “- Čuj Đura, javila mi je Liza, ka ji je javila Ilka, da je rękla tvoja Sida, ka naj sam dójdeš derektno na zâbavo, f krčmo “Kata – rajska vrâta”, da bo te ona tam čakala! – Dobro?!” “- Dobro!”

Đura je znal: – Vrâbečna baba, dišla je z Lizom i z Julom derektno f krčmo, ka on naj dóma napravil svâjo, pa se onda nazâdje – nikam naj išlo! – Naj ji bó, ali – plesal nav i nav!!!

Đura se pom’alem vlekel f krčmo. Išel je kak puž, hójsal z lévom nogom, jer – ga je tobože, vrezalo! Jęgova Sida je več sed’ela f krčmi za stolom, a tam so bili i s’i jivi pajdâši.

Da je dojšel, Sida je tožno, nesréčno i nevólno poględnola svojega Đuro, kak da je neka kriva! Krę j’e je na stol bila naslójena – bergla! – Liza mo je odma, v Sidino ime, povédala:

“- Đurek drâgi, naj se srditi! – Slabo zâbavo boš mel! – Sidika je né nika kriva! Išla je g moji sósedi frizerki, a pred jénaj vrâtaj je nišči né pomęl snega i sirota je tak opąla ka ji je neka tijam v ritni čónti neka spokalo! – Kaj ti misliš, … prem’eknola si je gležja i vę se bez bergle nębre néti génoti! Jâ sam ji posódila japino berglo, ka je mogla z męnom do sém! – Kaaaj moreš!? – Dogod’ilo se!”

“- Đura se zravnal! Milo je poględnol Sido i z tóžnim glâsom ji je rękel: “- Sirota nesréčna! Tak mi te je žal! Kaj moremo! … Ali Sidika, móram ti se zafâliti ka si me spamteno fputila f tó – kak naj se zléčim od toga ka me je vrezalo … ono z žganicom! – Poslušal sam te! I bormeš – čista mi jer minolo! Saka ti čast! – Morem plesati – kulko gut treba!”

(Jęn)