Đurin zęt Ivo se vrnol z Irske. Bil je tam šest meseci i od sęga toga je mel hasna samo ka se je – nafčil pam’eti. Dimo je donęsel, kak se ręče – trudne pete, lačno rit!

Đura mo je rękel: “- Ivek, otpri si tu dóma nekšega obrta! Znâš, da se prinas navelikom pon’ujajo pénezi za otpiranje obrta! – Kaj ne posl’ušaš radja?! – Stâlno puščajo reklame “ludi zémite si péneze za samozapošlâvaje”, “bespovratni poticaji”, “sufinancéraja” …

Ivek mo je rękel: “- Jeee, deda, da sam se jâ zvučil za kovâča i potkivâča, a dénes ga f opčini né néti jęne krave i néti jęnoga kója! – Kaj bom i kómo delelal kovač’ijo?”

Đura mo je rękel: “- Bom te jâ nafčil! – Znâš, to je deficitârna struka, tradicijski obrt … Za tó se dâvlejo poticaji! – Méha, hampaka i meštrijo imamo – išče kak si bil šegert! – Samo tre delati i išlo bol! – Znâš da ludi obožâvlejo potkove, jer jim – potkove donâšajo sręčo!”

Ivek pita: “- I …?!?”

Đura vel’i: “- Ovak! Otpri obrta. Vuni pred hižom déni tâblo na šteri bo pisalo:

“Potkove – za sręčo” – “Garancija – tri leti”

Ivek je tak napravil kak je Đura rękel. Napravil je zaliho potkovi. Ludi so hod’ili!

Prve mošterije bili so mo Pepi, Drago i Fęri! – Gledali so to, gledali i ajde – saki je kupil jęno “potkovo – za sręčo”! Céna potkove 300 kuni, s popostom 295 kuni! “- Naj bó!”

* * *

Drugi dén so Iveko f kovačnico dojšli si tri: Pepi, Drago i Fęri i – napravili kriča:

Pepi je kričal: “- Ivek, ti si me fkanil! – Tvojo potkovo sam si del na hižna vrâta i toto vęčer mi je nešči vdrv f podrom i pustil vum z lagva só vino!? – Predi dok sam né mel tvojo potkovo z garancijom, nigdâr mi je nišči nika né fkral néti napravil kvâra!”

Drago je zijal: “- I męne si fkanil! – Potkovo sam si preheftal na prvi štosdenfer od aota i nešči mi ga je na parkérališčo tak vdrapnol ka mi se blatobran vleče po cesti!”!

Fęri se drl kak nor: “- Meni je tâ tvoja – potkova z garancijom donęsla zló, a né sręčo! Zabil sam jo na koce, a v noči so mi crkle dvé koze i mali jarič!?”

Ivek jih je onda pital:

“- Jęęę, teteci!? – Jęste si mogóče da vi kupili v zadrogi nóvoga biciklina!?”

Moškârci so rękli: “- Jęsmo! – I Kaj?”

Ivek pita dale:

“- Ste z biciklinom dob’ili i garancijo?”

Moškârci velijo: “- Jęsmo! – I kaj te?”

Ivek jih je onda pital dale:

“- A jęli vam je proizvođâč biciklini garantéral ka se zótim biciklinom nate preh’itili?!”

“- … !?!”

Ivek jih dale pita: “- Jęli se vam je šteromo potkova potrla, zahrđ’avila ili se spigala?

– Né se je! – Vište, jâ sam vam kak kovâč dâl garancijo na potkove, a kaj se tiče sręče, to pa valda znâte da je saki čovek – sám kovač svoje sręče!?!”

Ivek dale drž’i obrta. Vę čâka poticaja. Dedi Đuri je rękel: “- Deda, saka čast ka ste me nafčili delati posla! – Nigdâr si naj mislil ka kovač’ija more iti makar ga okóli néga néti jęne krave!”

Đura mo vel’i: “- Ivek, bez brige! – Makar ga v opčini né krâv, navék ga dosta iceki!”