Elektra Čakovec za utorak 9. siječnja 2018. godine najavljuje radove na niskonaponskoj mreži u Pušćinama. Stoga u naselju Pušćine neće biti struje u vremenu od 8:00 do 10:00 sati u sljedećim ulicama:
– Školska od kbr. 1 do 23 neparni i od kbr. 2 do 32 parni,
– Josipa Slavenskog od kbr. 1 do 9 neparni i od kbr. 2 do 14 parni,
– Nova kbr. 5 i 12.

Povratak na naslovnicu…