Na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje načelniku vezano uz zaduženja za komunalnu naknadu. Rekao je kako postoji velik broj praznih kuća u kojima nitko ne živi, a samo je u njegovoj ulici 21 takva kuća. Dodao je kako je u Proračunu za 2018. godinu predviđeno 1.912.000,00 kuna koje će se utrošiti za komunalnu infrastrukturu, a može se prikupiti samo oko 1,5 milijuna kuna pa ispada da će Općina sufinancirati oko 400.000,00 kuna. Stoga je pitao moraju li vlasnici tih kuća koje su prazne plaćati komunalnu naknadu.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania odgovorio je vijećniku da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu regulirano da sve kuće u kojima se može stanovati moraju plaćati komunalnu naknadu, bez obzira živi li netko u njima ili ne. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade moguće je samo za one kuće koje su ruševne i u kojima se ne može živjeti, rekao je općinski načelnik. (op)

Povratak na naslovnicu…