Od sréde kak smo pobédeli Engléze, moškârci so né bili za premâgati.

To se je ponorévalo, huškalo, to se plesalo, to se je s kockasti kupici pilo, to se f kockastaj cójkaj z kockasti aoti kockasto trobéntalo, a dedi so i Fęrijovomo bélomo peso Đekijo nafârbali črléne kocke – ka so ga drugi pesi grizli! Žénske so rękle da je – to né za zdrž’ati.

F četrtek so rękle ka toto ned’elo kâ dohâja i toto utakmico z Francózaj – one nado zdržale, nado prež’ivele … – “- Da bâr naj tulko pili!?!”

– Rękle so dedaj “ili mi, ili vi”! Ili zginite zdóma zótim nogometom, ili bomo mi dišle zdóma, nekam dé ga ga né nogometa i dé ga ga né pijače!!

Dedi so se f četrtek pred polnevom, pre Pepijovaj pótnaj vrâtaj dvâ pót zišli i spom’inali. Dugo. Onda išče jęmpot navęčer. – Je, kaj!? – Dogovârjali so se ka idejo glet utakmico protiv Francózi – v Rusijo!

Đuri i Pepijo je to bilo predrâgo, ali Fęri i Drago so si plat’ili póta v Moskvo prék jęne slovénske agencije, a kârte si bodo kupili tam v Rusiji, jer – kârti ga tam kulko očeš!

Đura je Dragija i Fęrija tpęlal na erodrom. Makar jim je bil jâlen, Đura jim je rękel: “- Dęj vam Bóg sręčen pót i pazite ka nate delali kakše hrmastóče!”

Pepi i Đura so organizérali gledaje utakmice protiv Francózi dóma, pre Pepijo. Pozvali so i sę ženske, i Fęrijovo Ilko i Dragijovo Juli. Zeli so jih v dobro vólo! Rekli so jim da je tota utakmica vę za zâdji pót i obęčali so jim ka nado ponorévali, ka opče nado pili alkohola i ka nado zijali …

V nedelo odvečer so se zišli pre Pepijo. Jih sih šest. Na stolo ga né bilo pijače! Sam colštanglini. Dobro so bili respoloženi i kulturno so navijali. Žénske so takâj gledale i komentérale sako sliko kâ je prék televizije dohâjala z Moskve, a póseb so gledale Jula i Ilka, kę so se nâdjale ka bodo na televiziji zględale svojega Drageca i svojega Fęreka! Morti bodo jim z dâlke Rusije, jim – svojim žęnicama mâhali – kak to drugi navijâči délajo!!

V jęn hip je Jula skočila z stolca! S prstom je kâzala i bejžala prti televizoro:

“- Glej â … moj Drago … â, i tvój Fęri! … – A štere so to babe z jimi?! – Ti majko! … Nekše babe! Z sakim od jih sed’i jęna! … Zgledijo kak Ruskije … Saka pólek jęnoga našega sed’i! – Tiiii … i kušuvlejo se … O, #$%&$#!

Ilka je takâj stâla malo bliže k telev’izoro, por’avnala si očâlje, pa veli: “- Tooočno tak! –  I predi sam vidla kak so se toti dvóji stiskâvali, i kušuvali, pre prvomo golo, pa sam né ver’ovala … ka bi to mogli biti moj Drago … i tvoj Fęri … – Mislila sam ka krivo vidim … pa sam bila tiho… Ali pa … majko ti … to so točno, óvi naši dvâ … I to z Ruskijaj! – Pa kaj ti misliš, #$%&%#! – Đura, dęj nekšo pijačo, drugač bom …….! – Dęęęj pijačo!!”

Dečki so odma bili kredo! Donesli so jęnoga litra, pa išče jęnoga, pa išče jęnoga, pa …!

                                                                     *   *   *

Dénes zar’ana Đurin zęt je išel z aotom po Dragija i Fęrija na erodrom i dopęlal jih je dimo, pred  Dragijovo hižo. Vuni na póto so stâle Jula i Ilka, i čakale jih podbočene, žer’eče i srd’ite kak kače, a Sida i Liza so to gledale črez obloke! – Čim je Đurin zęt postâl, a Drago i Feri so zišli vum z aota, počela je – strelba:

“- Što so bile tote babe, kę so sed’ele z vami dvama na utakmici v Rusiji!? – Ha?!”

“- Kaj mi to znâmo!? – Némamo pojma! … Valda nekše Ruskije!”

“- Kak nęznate štere, ako so z vami, saka z jęnim, saka “svojemo” z désne stráne, sedéle?!”

“- Kaj mi znâmo? – Kak je štó mel kârto, tak se je sel i tak je sedel!”

“- A zakaj ste vi dvâ – né skupa sed’eli, čé ste išli skupa v Rusijo i skupa kupili kârte?! – Ha?!”

“- Mi smo skupa kupili kârte pred stadijonom, od nekšega preprodavâča, za fal péneze i kak smo dob’ili kârte – tak smo točno i sed’eli! – Tam je treba sed’eti točno po brojima na stolcaj i na kârtaj i – kak nas je dop’alo, tak smo sed’eli!”

“- Kak je moglo to dojti – ka ste vi dvâ dob’ili kârte – né po redo, nego tak ka je saki z jęnom Ruskijom posebno, na sámoma sedel?! – Ha?!”

“- Jęęę, to mi nęznamo! – Preprodavâči so nam valda prodali kârte štere so – predi, za finale, kupili Rusi, za sębe i za svoje žęne, a vę da so Rusi isp’ali z prvenstva, vę so móži né šteli iti na utakmico, pa so – jive kârte preprodavâči prodali nam! – A jive žęne so štele iti glet toto utakmico i navijat za Francóze … i tak je te valda nas dop’alo ka smo mórali sed’eti pólek toti – žénski, i … kaj si moreš!?”

“- Jeee? – Čé so to bile lucke žęne, za kaj ste se z jimi stâlno tak tiskali?”

“- Jęęę, pa tam je bila veeelika stiska!”

“-  Dobro, ako so tote Ruskije nav’ijale za Francóze, zakaj so te – vas tak kuš’uvale da so naši Francózaj zab’ili gola ka so zravnali?!”

“- Jeee, pa nębremo mi jim komandérati za koga bodo one navijale i kak bodo one slavile!”

“- Dooobro! – A zakaj ste onda vi jih pogr’abili i koš’uvali jih, da so Francózi našaj zab’ili gola i tak tri pot?!”

“- Pa čâkajte, majko mo! – Pa, v nogometo se treba ponâšati fer i šporcki!”

(Jâ)