Đura, Pepi, Drago i Fęri so bili na utakmici Enka Glavatišča. Glavatišče je pobjedilo Kvitrofca s štiri nula. Po utakmici so nogometâši i potpirajoči člani išli na hęrbek f krčmo “Kata – rajska vrâta”. Bilo ga jesti i pijače kulko ti srce želéje.

Vuto vréme žénske so bile pre Đurini Sidi na nedélnoj trač-partiji.

Dojšla je kmica, a Đure, Dragija, Fęrija i Pepija ga né bilo dimo!

Žénske so se navolile čakati. – Idejo jih zvât! – Sida zove Đurija na mobitel:

“- Kaaaje vę?! – Dééé ste?! – Večerja bo mrzla! – Kaj, nęznate dimo? – Mi tu čâkamo!”

Đura ji je rękel:

“- Sida, mi smo f krčmi pre Kati. – I tu je nevóla! – Ne zgled’i na dobro! – Posle utakmice smo dišli z igrâčaj f krčmo. Znâš, za Enka Glavatišče inače igrajo nekši dvâ … ili Japanci ili Kinezi, nišči nęzna, jer jih nišči ne razmi. – Jęden toti se je tu f krčmi, nakon dvé vure – pre stolo zrušil, opal doli! Néje mogel dojti k sęj, pa so zvâli črlénoga križa! Ovi so ga otpęlali.

A onda se tu med igrâčaj i publikom reširilo – ka bi moglo biti ka toti dečkérec ima totoga koróna virosa! – Onda je Kata zakričala – da ako je tak, da ona krčmo zakléple i – nišči vum, nišči nutri – dok se točno ne sezna – ęli dečkérec ima korona virosa! – I vę smo s’i tu zaprti! Čâkamo kaj bodo javili z bolnice. Kata je kluča pospravila nišči nębre k nam nutri … nišči nębre od nas vum … i kaj si vę moremo! – Čâkamo!”

Sida se prestrašila! Drht’eča je rękla ovaj žénskaj – kaj je na stvâri i – zanémela!

Žénske so ostale pre Sidi i prestrâšene čakale – kaj bo. Za dvé vure je Ilka zvâla Fęrija:

“- Fęęęrek! – Si dobro? – Ste dobro? – Kak je z onim nogometâšom – ka je tam nekod odnot…? – Kaj, so vam kaj javili – kaj mo je? – Da bodo vas pustili ka bote dojšli dimo?…”

Fęri ji nastihoma povéda: “- Nęznam! – Nika so né z špitâla javili. – Kata saki čas tâ zove!”

Ilko so pob’ile suze. Sam je rękla: “- Pazi se!” i zaprla telefóna. I ove druge so se sfrkale.

Da je dojšlo blizo pól noči, Jula je zezvâla Dragija:

“- Draaagec. – Kaj se dogâđa? – Ste dobro? – Vam je né slabo? – Némate vručino?”

Drago ji bole nastihoma pové: “- Nęznam ti nika. – Kata stâlno zove v špitâl, ali so ji nika né znali ręči. – Tu pre Kati je vę kak na kruzero: nišči nębre vum, nišči nutri i – sam s’i čâkamo!”

Jula mo je rękla: “- Dragec, čuvaj se! – Čé bi bilo kaj, Bóg nędaj, predi nam javite!”

Kóli dvé vure v noči Liza je zvâla Pepija: “- Peeepek! – Si dobro? – Némate nitijęden vročino? – Da bodo vas pust’ili vum? – Jâvlajo kaj z bolnice? – Kak je toti dečkérec … nekot odnot?”

Pepi ji je nakrâtkoma povedal: “- Nika nęznamo! – Čâkamo! – Nišči nęsmi vum, nišči nutri!”

Liza se prijela za srce, pustila je suzo i zdeh’uvala si.

V jutro f peti vuri, žénske so išče strplivno čakale. Sida je zvâla Đurija na mobitel:

“- Đurek! – Kak ste kaj? – Ste dobro? – Kaj doktori velijo? – Ti pošlem kakšoga pakéta?”

Đura joj je flętno povedal: ” – Sę je vredo! – Začas dójdemo dimo! – Totoga maloga Japanca so pustili vum z bolnice i zgledi – da mo je nika né!”

Sida se zerveselila i žénske so počele hopsati od veselja! Sida je te išče pitala Đuro:

“- A, čuješ, kaj mo je te itak bilo ka je f krčmi – scurel, ka je opal doli?”

Đura ji je rękel: “- Znâš kaj, toti dečkérec jer pred dvâ tjędne dojšel ritat k nam, v Enka Glavatišče. Po našim nika ne govori, a of šteri ga je dopęlal f klub mo je sam rękel, naj sam tak sę déla kak délajo i si naši nogometâši i naj se pokâže f sęmo najbolši …! – I dečkér je trenéral bole kak naši, i igral je bole kak naši i zabil je vęč goli kak naši s’i skupa … a onda smo dojšli sém f krčmo, takâj tak se ponâšal ka bo i tu – tak kak naši – i išče bolši, pa je pil tak kak pijejo naši i išče bole … i za dvé vure je opal f cole i pod stol!”

Te ga Sida pitala išče i to: “- Čuješ Đura, jâ čujem mušiko! … Ali predi da sam te zvâla sam né čula na mobitel živo mužiko, a vę čujem … męni se vidi ka to igrajo “Črne stréle”, jer popévlejo “Na kraj sęla čađava mehana”… Kak to ka so oni dojšli f krčmo, a predi ga jih né bilo tam?! – Što je jih pustil nutri f krčmo, čé je bilo stâlno ręčeno – “nišči vum – nišči nutri”?!

Đura ji je rękel: “- Sidika, jâ se vuto naj méšal! – To je več né v moji, nego je to f Katini ingerenciji!”

Povratak na naslovnicu…