Tijekom ovog tjedna, u Međimurju su prstenovane mlade bijele rode. Kako javlja Ekološka udruga Platana iz Nedelišća, prstenovane su i tri mlade rode u Nedelišću.

U ulici Karlović Vinka već duže vrijeme obitavaju rode, a ove godine su dobile i tri mladunca. Mlade rode su zdrave i dobro napreduju. Vjerojatno će uskoro na svoj prvi let. (Fotografije: Ekološka udruga ‘Platana’ Nedelišće)

Povratak na naslovnicu…