Na zahtjev Vijeća mjesnog odbora Slakovec, Općina Nedelišće je krenula u rušenje dijela drveća u centru naselja Slakovec. Porušeno je nekoliko velikih breza. U pomoć je pozvana i Elektra Čakovec, koja je svojom opremom odradila logističko-operativni dio posla.

Osim hortikulturnih i estetskih efekata, ova akcija ima i humanitarni aspekt. Naime, porušena stabla će biti pretvorena u drva za ogrijev te će besplatno biti podijeljena obiteljima osjetljivog socijalnog statusa. (nl)

 

Povratak na naslovnicu…