U suradnji Općine Nedelišće i Hrvatskih voda rješava se problematika vezana uz poplave, te se uređuju i pristupne komunikacije za bolje funkcioniranje kod obrane od poplave. Trenutno se vrši izgradnja nadozida na dijelu krune kanala.

Kanal prolazi podvrtnicama Glavne ulice i odvojka Ulice Ljudevita Gaja. Tehničko održavanje kanala „ Mihaljevec“ je u nadležnosti Hrvatskih voda VGI za mali sliv „Trnava“, a Općina Nedelišće je uređenje opisanog kanala iskazala kao žurno za realizaciju u 2020-21. godini. (Sara Međumurac)

Povratak na naslovnicu…