U četvrtak 12. 5. 2022. održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće, i to sa samo jednom točkom dnevnog reda – “Upoznavanje s projektom izgradnje Centra za kulturu u Nedelišću“. Ovo je prva sjednica u zadnjih desetak godina koja nije sazvana na inicijativu načelnika Općine ili predsjednika Općinskog vijeća, već je sjednicu tražilo petero oporbenih vijećnika, predvođeno nekadašnjim načelnikom Mladenom Posavcem. Po sili zakona, predsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Kolman morao je sazvati vijeće i udovoljiti vijećnicima raspravu o točci koju su tražili.

Radi se o deset godina starom projektu prema kojem se Centar kulture trebao graditi na prostoru nekadašnjeg NM kluba. Projekti su bili napravljeni 2012. godine, međutim do realizacije nikad nije došlo. Mladen Posavec pokrenuo je inicijativu da se ponovno raspravi o ovom projektu, jer smatra da je Dom kulture u Nedelišću itekako potreban.

U raspravi, prvi se za riječ javio načelnik Nikola Novak, složivši se s činjenicom da bi Dom kulture u Nedelišću dobro došao. Međutim, načelnik je iznio niz primjedbi na sam projekt u funkcionalnom smislu, a također je objasnio da Općina u ovom trenutku nema financijska sredstva za realizaciju takvog projekta (osim kreditnog zaduženja), niti nema trenutno otvorenih natječaja na koje bi se takav projekt mogao prijaviti.

Vijećnik Franjo Cimerman istaknuo je da u općini postoje mnogi drugi projekti koji moraju biti prioritetniji, kao npr. novi vrtić i jaslice u Dunjkovcu, nova škola u Nedelišću, poduzetnički inkubator, zaobilaznica Nedelišća, biciklistička do Trnovca, nasip u Pušćinama, itd. Također projekt nove škole na prostoru kod Mesapa podrazumijeva da će stara školska zgrada s dvoranom i knjižnicom ostati prazna, što se može prenamijeniti, između ostalog, i u dom kulture.

Projektant Reno Vrbanec pojasnio je kako je projekt prije deset godina bio prilagođen tadašnjim željama, ali i uvjetima natječaja na koje se kanio aplicirati. Danas taj projekt nije u potpunosti adekvatan realnim potrebama, a za stvarnu izgradnju bilo bi dobro neke stvari projektirati na drugi način.

Vijećnica Magdalena Špicar Marciuš ukazala je na činjenicu da se previše sredstava ulaže u mjesto Nedelišće, a premalo u druga naselja. Predložila je da se u Macincu neiskorišteni Društveni dom prenamijeni u ovu svrhu.

Nakon cjelokupne rasprave prevladalo je mišljenje da projekt Doma kulture u Nedelišću prema deset godina starim izvornim projektima nije primjeren današnjim potrebama, nije usklađen s drugim projektima u Općini, ne postoje izvori financiranja, a niti je prioritet u potrebama. (nl, foto: dia-ck.hr)

Povratak na naslovnicu…