Pepi je prék grâje na Đurinomo zapuščenomo orójo gledal – ambrozijo. Prâva plantaža! Buja kaj kostreba! – Kričal mo je prék plota:

“- Đura, pokosi svojo ambrozijo, jer da precv’ete céla vulica nav mogla dihati od alergije!”

Đura mâhne Pepijo naj dójde bliže, pa mo bole postihoma veli:

“- Znâš Pepi, láni i predláni su neštere opčine ludima dâvale péneza za “borbo protiv ambrozije” tak ka so jim plâčale pušleke ambrozije – dvajsti betvi f pušlo – pet kuni! – Reči mi, jęli naj bil kvâr čé jâ sę to vę pokosim, a onda – naj bo opčina tak plâčala abrozijo!?

Čé ti po istini povém, dok so takši na vlâsti, bole se splati meti ambrozijo nego ječmęna!”

Pepi si je premišlâval. Gledal je Đurino ambrozijo! – Lééépa … buja… to bi se zaslužilo ….!

“- Đura, mooože! – Ja bom se zavz’el za to ka bo opčina stimolérala vništâvaje ambrozije, ali ono kaj se zasluži, ide pól – pól! – Može?”

Đura se složil: “- Može!”

Tjęden dni je né bilo nika. Ambrozija je pre Đuri i posód okóli râsla! Opčina – stiha.

Onda se Pepi zagnal na Opčino i počel tam kričati na lude:

“- Pa, kaaaj vi mislite!? – Ambrozija sę-po-sód f sęli, a vi nika! – Napravite neka! – Dęjte ludima nekše poticaje ka bodo pukali ambrozijo! – Druge opčine stimolirajo lude tak ka sakomo šteri dopęla s kólaj ambrozijo na opčinske trate, plat’ijo pet kuni po pušlo! – A kaaaj vi čâkate! – Lude je prijela alergija! – Kašlajo, kišejo, šmrkajo …! – Stvorite nekaj!”

Načelnik se je zamislil na totom Pepijovom nevólom. Rękel je: “- Bómo neka stvorili!”

Za tjęden dni Pepi je bil ves suznati od alergije i vjutro pozvon’i k Đuri: “- Kaaaje?! – Bó kaj … za ambrozijo? – Tvoja cvete kak repica! – Męne oči žarijo makar si puščam kaplice!”

Đura mo vel’i: “- I męne žarijo oči tak ka sam spil več tri žganice, a i Sida je šmrklava makar pije tablete i žganico! – Bómo si išče malo strp’eli! – Valda se bodo na opčini génoli!?”

Nekaj dni potli Pepi sponova v jutro pozvon’i k Đuri. Bil je ves suznati i šmrklavi, a govoril je kak z groba: “- Kaaaje Đura? – Bo kaj ili nikaj? – Jâ več nębrem dihati, nębrem gledati, z nosa mi se zlévle, a moja Liza nejde vum z postele! – Si morti čul – ka opčina kaj preprâvla?!”

Đura veli Pepijo: “- Nęęęznam! – I jâ sam krank! I Sida je za hititi kręj! – Pepi, ti bi móral išče jęmpot iti na opčino, pa malo bole skričati! – Morti kaj bó!? Morti dâjo kakše poticaje z EU!?”

Pepi je obęčal Đuri da bo zutra v jutro znova išel kričat na opčino!”

Zutradén, znova nešči pozvon’i na Đurinaj vrâtaj. Đura je – znal da mo Pepi dohâja povédat kak je bilo na opčini i predi nego je otpral vrâta, pitajoč krč’i: “- Nóóó, bodo toti opčinâri vre jęmpot otkuplivali toto ambrozijo ili bo nam céla plantaža odišla f pofrat …?!”

Otpre. Na vrâtaj je stâl nekši nepoznâti čovek s črnom tâškom. Đuri pokâže nekše papére:

“- Jâ sa županijski inšpektor. – Na vašim grunto je “plantaža” ambrozije. Vaši sósedi so zbetęžali. Donęsel sam vam globo od pecto kuni i naloga ka v roko od dvanájst vrur – uklonite ambrozijo, ili bomo to napravili mi – na vaš strošek!”

Povratak na naslovnicu…