Zadnja sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće, prije ljetnog odmora, započela je aktualnim satom na kojem se izredalo desetak pitanja. Nakon što se već povela rasprava oko košnje u naseljima Nedelišće, Pušćine i Gornji Hrašćan, za riječ se javio vijećnik Radovan Balog (Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati) te uputio pitanje načelniku:

“Da li ima kakvih novosti u vezi romskog naselja Parag i romskog naselja G. Kuršanec? I da li je što dogovoreno vezano uz košnje u romskom naselju Parag?”

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania odgovorio je:

“U Paragu je završena prva faza rukometnog igrališta. Asfaltirano je, i postavljeni su golovi. Na redu je druga faza – postavljanje zaštitne mreže iza golova i postavljanje upojnih bunara.

U Gornjem Kuršancu do sada nije bilo vodovoda, i Međimurske vode rade troškovnike za svaku parcelu te ugovaraju s vlasnicima priključke na vodoopskrbu. U roku dva tjedna oni će odraditi ugovore i krenuti će realizacija za 17 vlasnika.

Što se tiče košnje u naselju Parag, ponovno ćemo uzeti ljude koji primaju socijalnu pomoć i koji imaju rad za opće dobro. To smo već jednom prilikom napravili, i ponovno ćemo i ove godine. Općina će osigurati kosilice i trimere, a osobe primatelji socijalne pomoći i rada za opće dobro, biti će zaduženi za održavanje naselja Parag.”  (nl, foto: arhiva)

Povratak na naslovnicu…