Na sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće održanoj 28. lipnja 2018. godine vijećnica Dijana Posavec ponovno je postavila pitanje vezano uz priključke za kanalizaciju.

Naime, budući da je u komunalnu infrastrukturu u Općini Nedelišće uložen ogroman novac, postoji velik broj sumještana koji još uvijek nisu priključeni na kanalizaciju.

Stoga je postavila pitanje kada će Općina riješiti taj problem budući da bi, sukladno zakonskim propisima, tamo gdje je izgrađen kanalizacijski sustav građani trebali biti priključeni na isti.

Načelnik Općine, Darko Dania, odgovorio je da nije siguran koliki je postotak priključenosti na kanalizacijski sustav te da će točne podatke pripremiti za sljedeću sjednicu u 9. mjesecu.

Također, rekao je da je u suradnji s Međimurskim vodama, omogućio stanovnicima Općine Nedelišće rješavanje priključka na kanalizaciju obročnim plaćanjem do 36 rata.

Naglasio je da Općina do kraja godine ima obavezu osigurati priključenost na kanalizacijski sustav od 92%.

Za obitelji koje su socijalno ugrožene Općina priključivanje pomaže kroz Socijalno vijeće, dok je hrvatskim ratnim vojnim invalidima osiguran besplatan priključak.

(nl)

Povratak na naslovnicu…