Minoli vikend Kotar je organizéral smotro pjevačkih zborov našoga kraja. F tri dni, petek, soboto i ned’elo, nastupale bodo tri generacije zborâši: mlâdi, sredji i stâri. Posle, sim pevâčaj pripâda pijača i jesti kulko štó oče i more, kak je to sako leto!

Đura je doma pod orehom sezval pajdašijo: Pepija, Fęrija, Dragija i žęne, Sido, Lizo, Julo i Ilko. Spominali so se ka orgnizérajo svojoga zbora, napravili rępertoâra i zrękli so ovâk:

“- Naj ręče kaj što oče, ali za toto jestvino i pijačo, posle smotre, kakšo dâvlejo sako leto, sikak se splat’i iti popévat!”

I Išli so.

F petek je na smotro dojšlo šest zbori: Žarkovice, Fidrejâk, Vatikan, Varadin, Pungrad i – Glavatišče. Zbori so popévali f skupštinski sâli, a zâdi, v mali sâli je čakal pun stol jestvine i pijače za – smotrâše. Zbor z Glavatišča je nastupal zâdji.

Čim je Glavatiški zbor otpopéval svoje tri popévke, ludi so nagrnoli na jestvino i pijačo, tak ka so se ovi prvi zacv’ikali na vrâtaj! Bodoč da so se Sida, Liza i jiva pajdašija držali malo bole fini, i da so se, z dosta hrvaja, męd zâdjaj prebili do stola, na tajéraj je ostalo samo nekaj čónti i žereči feferóni.

Dišli so dimo, lačni žejni i srditi.

Zutra, f soboto so se zišli pre Đuri i spom’inkovali o tomo – kak je to bilo na toti tóžni smotri.

Spominali so se, spominali… spominali … a onda… čujejo vuni nekaj… krč’i, tuli, ruži, zav’ija!? – Kaj se to nešči vuni bije?… Svâdi…? Ili koga bol’i črévo…? Ili se pesi bijejo …. ili…

Zlet’eli so vum! – Dé je kaj… i štó? – V Đurinim vęšteto! Zavijaje! – Z vęšteta dohâja zavijaje!

Zavudrijo vu vęštet… a nutri… Jožek, Peter, Nežika, Francek, Cilika, Mirkec…

” – Kaaaje?!”

Jožek jim je sima pokâzal s šakom da nębrejo dale nutri i čręz rajf na vrâtaj jim je povédal:

“- Ne smetajte! – Imamo generalno próbo! – Navęčer je smotra zbori omladine našoga kotara! Navodno je dobra jestvina i pijača i sam za tó se splat’i iti… Zbor nam se zove “NNNI”!

Žénske so se med sobom poględnole kak da so zamudile na cug i…

” – Nó, je… Lépo, plemen’ito, fâlevrédno…. samo… kapa je nešterna pucka tak zavijala…”

Jožek je pręsékel dâlja pitaja:

“- Tó se vas ne tiče! – To so naše umetničke slobode i akustički dizajn…!”

Ovi stariši so jim ipak nekaj važnoga išče povedali:

“- Očemo vam povedati ka smo fčęra i mi popévali na smotri zborov i ka se je nazâdje, da se delila jestvina i pijača, né moglo dojti kcój k stolo, a da smo predrli do stola, ostâle so na stolo sam čónte i žereči feferóni!”

“- Fala na informaciji i … ne smetajte dale!”

Drugi dén, v nedelo so se, po meši zišle žénske pre Sidi. Zvâle so Jožeka i pitajo ga:

“- Kak je bilo?”

“- Prfektno?”

“- Kulko zbori ga bilo?”

“- Osem!”

“- Je né bila stiska pre jestvini, nazâdje? Ste mogli kcój?”

“- Opče ga né bilo stiske! – Mi smo zâdji nastupali. Popévai smo prve dvé popévke i te smo vidli ka se s’i vęč ravnajo prti vrâtaj od sobe dé je bila jestvina! – Ali, te sam jâ najavil ka bomo popévali išče dvé sprevodne i jęno od krščéja mošta!! – I te sam videl kak se nešteri ravnajo dimo. Da smo tote tri spopévali, jâ sam najavil ka bo naš zbor “NNNI” išče otpopéval četiri popévke, prvo ono od Zdrafkija Čoliča, ono “Gori vatra”, i te išče tri pjesme od Josipe Lisac! I tak je i bilo! Ali da smo popévali toto “Gori vatra”, a Nežika je f pésmi, za scénski aranžman, znâte – ono kak je na próbi vežbala, – zavijala kak vatrogasna sirena.. Najvekši dél publike i zborâši se je otpravil dimo i néso meli čas čakati išče naše tri pésme od Josipe Lisice… Te da smo otpopévali “Gori vatra”, oglavnom, hajdi jih je odišlo dimo… tak smo te nazâdje, od Lisice otpopévali samo ono “Oluja” i to né dokrâja … nego smamo do srdine… Tak smo te – sámi iši za stol i – bormeš, nikša stiska, bilo ga ga sęga… I pręveč!

Povratak na naslovnicu…