F soboto so bili izbori za precednika Mésnoga odbora Glavatišče. Đura je bil znova kandidat za precednika i – zebráni je! Ali, bilo je jâââko teško!

V febroaro ovoga leta, da je Đura videl ka ima jâko male šanse ka bi pobedil na izboraj, je na trošek Mésnoga odbora, tak ka je to nišči né znal, naručil si izbornoga savetnika, gospona Bernarda Palamudiča z Zâgreba, šteri je vę pred pénzijom, ali se zavzel ka bo išče za Đuro napravil totoga posla – ka bo ga savet’uval kak naj znova dob’i izbore.

Savetnik se najpredi motal tjęden dni po Glavatiščo ka navoše respoložéje glasači prama Đuri i onda da je preštodéral sitoacijo, Đuri je rękel ovak:

“- Gospon Đura, snimil sam prilike i preštodéral lude i v normalni proceduri – vi némate nikše šanse biti znova zebráni! Jedino, šanse imate čé bote delali po mojem inžineringo!

Delajte ovak: za péneze Mésnoga odbora kupite si dobroga auta! Onda na račun Mésnoga, s članicaj upravnoga odbora, krčmaricom Katom i Šporarovom Trezom otputojte na tri dni z avijonom na savetovanje v Dubrovnik, a onda si prék Mésnoga odbora v čętveraj novinaj naručite ka bote na prvi stranici na sliki i ka bo v novinaj saki drugi dén céla stranica o tomo kak ste spametni, dobri, sposobni i zâslužni! Išče z računa Mésnoga odbora męni plâtite čętrdeset dvé hilade, i z istoga rečuna plâtite Udrogi “Lačno déte” dvé hilade kuni!

Đura ga je poslušal, makar mo je rękel da je to opasno jer bo se rečun čista sprâznil i išče si mórajo zeti sto hiladi kredita… Ali delal je sę tak kak mo je gospon Palamudič naložil.

Za dvâ mesece znova se je zišel z gosponom Bernardom Palamudičom. Rękel mo je da je sę delal tak ka mo je on zâdjipót naložil… Ali potóžil mo se je ka ga ludi gled’jo kak razbojnika, stoji hujše nego igdâr! Naméčejo mo, sęposód ga kunejo, a f krčmi so ga skorom dvâpot zbili!

Savetnik Palamudič mo je onda rękel:

“- Odlično! – Točno tak kak sam si i namislil! – A vę me poslušajte dale: “Vę bom vas jâ – anonimno prejavil miliciji ka ste s pénezaj Mésnoga odbora męne kak svojoga privatnoga savetnika platili dęset hiladi kuni, pa i to da ste udrogi “Lačna deca” platili z rečuna Mésnoga odbora dvé hilade kuni – bez odloke Upravnoga odbora!”

Đura se zabezeknol:

“- Kaaaj?”

Palamudič mo je dale mirno povédal:

“- Točno tak! – Prijavil bom vas! – Dojšli bodo vam dimo milicajci! Malo bote mirno stâli, malo bodo vas vozili v marici sém-tâ, malo bodo vas preprli, malo pust’ili, malo bodo vas slikali za črno kroniko, malo olajâvali….”

Đura mo je rękel:

“- Gospn Palamudič, vi ste né prâvi! – Pa prępal bom! – Vništili bote me!?”

Palamudič mo je rękel:

“- Nééé! – Naaate! – Za dvâ tjędne bo se sę vmirilo! Morti vam napišejo kakšo globo štero bo platil Mésni odbor … – Vi onda novinâraj šteraj ste predi dâli péneze za reklamo, povédajte kak ste žrtva političkoga linča, kak ste zaradi toga puno pretrp’eli, kak so vam anonimno prétili ka bodo vam otrovali pesa, ka bodo vam gor’ice posékli… Dopovičte jim da ste si aota kupili za povišico pénzije, da ste v Dubrovniko bili na poziv jivoga MO-a, da ste plakate naštancali dóma na fotokopérki, da ste męni nika né platili nego ste dâli donacijo moji Udrogi… Priznajte jim sam ka ste udrogi “Lačna deca”, bez odloke Upravnoga odbora platili z rečuna Mésneoga odbora dvéhilade kuni! – Za to onda novinâraj ręčite naj napišejo ka se kajete, da vam je žal, ka naj vam oprostijo, da se to več nav prepetilo, i da bote za tote péneze dobrovolno v uboški kuhji gulili kalampéra! … – Ję gospon Đurek, to se tak déla! – To tak ide i drugač nikak! – Oglednite se malo na Varaždin, na Mađimorje! To so moji – alati! – Jâ drugač nęznam vu vašemo slučajo! I išče vam to naprâvim i idem f pénzijo!”

Đura je, kak gut steška, sę tak delal kak mo je of rękel. Mesec dni, kak se javno pokajal i kak so ga pust’ili na zrâk, išel je na izbore kak nezavisni. Dobil je 65 posto (šęzdesetpet pósto)!

Toto soboto, da je pobedil na izboraj, vęsel kak vušive gače, pozval je k sębi gospona Palamudiča, ka ga počasti, ka mo čestita, ka mo se zafâli, ka ga skušuvle, ka mo ….

“- Gospon Palamudič, veliko vam fâla, saka vam čast … Ręčite prosim vas; dénes navęčer imam f srdini Glavatišča skup ze sim glasâčima, dé bom mel pobedničkoga govora … i kaj nęk jim ręčem ka bodo od mene dob’ili, kaj morejo od męne ščekivati, kaj naj jim obęčam?!”

Gospon Palamudič mo je bez premišluvaja, žalosno rękel:

“- Hamóóóte!”

Povratak na naslovnicu…