F tork v jutro nešči pozvon’i na vrâtaj Đurine hiže!

– Oršošova Sabina! Milo se zasuknola kre štoka od vrât pa vel’i Sidi: “- Siiiidika drâga, dęj mi dęset dinari ka si ga kupim kruha za deco. Jih imam sęęędem! So laaačni! So tri dni nika né jeli. Dęj ti Bóg zdrâvje, sręčo i veselje, ka boš dugo i živela i bog’ata hmrla!”

Z kuhje je to čul Đura i zazijal: “- Nika joj nędaj! – Naj ide delat! Jâ sam za pénzijo móral čętrdeset lét hrmbati – i to na tereno! I vę stopram hudo živ’im kak živ’inče!”

Sabina mo je zakričala: “- Đuuurek drâââgii, a kaaaj si takši!? I jâ délam na tereno?”

Đura ji vel’i: “- Čî délaš, naj ti država dâ pénzijo! – Nika naš dob’ila! – Sida zapri vrâta! – Šlus!”

Sabina je ftruc sęmo prosila Sido: “- Sidika drâââga, vidim ka imaš pun dvór kokoši, dęj mi bâr jęno, najhujšo, ka spęčem deeeci dóma! So laaačni!”

Đura je zazijal: ” – Koookoš bi? Je, kaaapa!? – Ona bi meeeso jéla, a mi smo sę dneve na krompéro i zeljo! Ti Bosno! – Pa, dęj ti męni meso – čé je to sam tak! – Ništa! ”

Sabina je rękla: ” – A kaaa si takši?! – Ja némam, Đuuurek! – Da bi méla tulko kokoši, ja bi ti bormeš, jęno dâla! Sam né tak skópa! Ali nééémam!”

Đura ji je rękel: “- Ništa! – Némamo! Tote nęsejo jęjci! – Ne frčkamo mi kokoši! – Néga ščęsa! – Fęrtik! – Sida zapri vrâta!”

Tak je i bilo. Sida je posl’ušala Đuro.

F srédo na vrâta zazvon’ijo dvâ moškârci. Velijo Sidi:

“- Dobar daaan! Mi smo z kulurne udruge “Béli miši”, štera neg’uje običaje i zbira péneze za očuvaje vinskih starini, kak so šmarnica, noja, derektor i herev’arijus. Ravnamo se na demonstracije pred Štrigoski podrom – protif špricaja i ekstr’akti. Trebajo nam pénezi za transparente: “Hočemo šmarnico nazâj!” i “Vinskaj brataj benificérani staž!”

Đura je poslušal kaj to – ovi povédajo Sidi i z kuhje je zazijal: “- Dečki, mi péneze némamo za financijsko potporo, ali morete dob’iti saki dvé deci šmarnice – kak moralno potporo!” Rękli so mo da pijejo samo cépa i da jih enteresérajo samo pénezi!

Đura je te z kuhje zaz’ijal: “- Ite k načelniko! Ón zdržâvle – takše! – Sida zapri vrâta!”

Tak je i bilo.

F četrtek na vrâta pokucajo dvâ mlâdi móži (ili ponošeni dečki) i velijo Sidi:

“- Dobar daaan. Mi smo z lokalnoga vaterpolo kluba VEKE “Neplivâči”. Hodimo prosit péneze za opremo. Predlajsko leto ga cpód pod stadijonovim tribinama bilo hajdi vode, ali so nam ga né dâli za bazena. Láni so nam ga dâli za bazen, ali ga ga né bilo vode!

Letos imamo prostora pod stadijonom za bazen i jęga vode, ali nemamo kánte za regol’acijo i rekvizite za igraje ! Zâto, vę hodimo po hižâj prosit za toto opremo!”

Đura je to poslušal z kuhje i zakr’ičal: “- Nemao péneze! – A ste bili pre načelniko? Naj vam on dâ! – Óni financérajo takše!”

Dečki velijo: “- Išli smo k načelniko, ali on nęda i vę je zmislil ka – čé očemo igrati vaterpolo ka onda móramo znati – plavati!?”

Đura je zaz’ijal z kuhje: “- To so bedastoče – ka bi vi mórali znati plavati, čé ste vaterpol’isti!

– Pa f politički vlâsti naše lude vuč’ijo – kak delati i kak služiti péneze, takši šteri so nigdâr nigdęr né delali i nigdâr né zaslužili péneze! – Ali, dečki drâgi, jâ sam f pénziji i jâ móram znati plavati i zóte dvé jęzere je treba znati – splavati!- Nemam! – Sida zapri vrâta!”

Tak je i bilo.

Sido je to Đurino škrtâreje vužg’alo kak vrâk!! Da so dišli – mo je namętala:

“- Je tębe né sramota!? Znâš ti ka so to bili dečkéri od našoga tretjega sóseda?! Pa, kaaaj bodo si ludi mislili za nas?! Sę šteri so dojšli neka prosit of tjęden si natiral kak pese! Si ti normalen?! – Vę na toti deci šparaš! A da dideš f krčmo “Kata – rajska vrâta”, tam doli vudriš duplik vęč! Délaš mi takšo sramoto, ka zutra nam vupala na vulico! Po tębi bomo zâdji ludi f sęli! Ti skopor’itjak, #$%&$#! Sramota te bilo!

Đura je onda … reširil róke i … pop’ustil: “- Dooobro, dooobro! – Je né kraj svéta! … – Vę da prvi dójdejo na vrâta neka prosit, čî bodo prosili banko, ti jim dęj dvé banke, čé bodo prosili pędeset, ti jim dęj stotko … prvima šteri dójdejo – dęj duplik … ka te nav sramota iti vum na vulico, vrâbec te dâl i babo! Jâ se več v parafiskalne namete nam méšal!”

Néje trebalo dugo čakati!

F petek v jutro, na vrâtaj – dig-dong!

Sida se moškatno zagne na vrâta – s preprâvlenimi pénezi v žępo (ka jo nav navék sramota)! Otpre vrâta. Pred jó se postâvi – Oršošova Sabina!

Predi kak ji je Sida ftegnola podurknoti duplično porcijo prošje, Sabina ji sklamoteri z rokâj pred očm’i i vesęlo ji veli:

“- Siiidikaaa, nika mi ga ne móraš dâti! – Né sam ti dojšla prosit! – Moj Marko je ščera f Trnofco čistil peradarnika, pa so mo ga tam dâli bormeš – tri kokoši … pa sam donęsla jęno tvojemo Đureko, jerbo mo je pénzija bogęčka, pa me je zâdji pót prosil … pa sam mo obęčala … čé bom méla dvé ka bom mo daaala … ka nav céli život – na kalampéro i zeljo!”

Tak je Sabina zrękla, z tórbe zvlekla vum kokoš i tpravila jo v Sidin gajk prti Đuri!

Zmâhnola je Sidi: “- Te pa zbóóógom ti Bóg dęj Sidika, i naj nika zam’eriti!”

(jâ)

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om