Đurin zęt Ivo, kčer Vera i Đurin vnuk Jožek živijo v zâdji hiži na Đurinomo grunto. Da je Jožek nemogóče hmóji, mama Vera ima botino, deb’elo kak pâlec a dugo kak je Jožek i nažvaga ga, tak ka ima pisano rit. Jožek je bit, ako ne ftegne pobeči – prék f kuhjo, k baki Sidi ili k dedi Đuri, jer oni ga onda – bránijo od botine! – Nędajo ga biti. Tak Jožek – da gut dobež’i k baki i dedi i pobégne f kuhjo pod stol – ako ftegne!

F petek je, ves suznati, dorezal k baki f kuhjo, pred maminom bikovicom i – râvno pod stol!

Baka Sida si je móm stâla na vrâta i Vero je né pustila f kuhjo, dé je pod stolom čusel Jožek.

Vera je za jim kričala: “- Čâkaj ti čâkaj, boš ti męni dojšel nazâj! Bóm ja tebe nažvalgala!”

Sida jepitala Vero z debelim glâsom: “- Kaj je? – Kaj ti je napravil – ka biješ déte?!”

Vera je zijala: “- Fkral mi je pedeset kuni! – Pędeset kuni, da mo #$%&$#… i detęto!”

Baka ji je rękla: “- Dooobro! – Več nav! – Déte se nęsmi biti!” I zapre vrâta Veri pred nosom.

Onda f kuhji, na sámoma pita Jožeka: “- Jožek, zakaj si itak, mami fkral pedesetko? – Kaj nęznaš da se to nęsmi, ka né smeti krasti?! – To je gréh!”

Jožek vel’i: “- Znám baka, ali zutra je “Petróvo” i Fęrijovomo Pętreko je imendan! – Móram mo iti na godovnó i neka kupiti, a némam péneze i onda … nekak moraš dojti do financiji!?”

Baka mo je onda dobrodušno pošepętnola: “- Dooobro, čé je tak, jâ ti dám stotko za Petróvo, ali to nikomo naj povedati, ne mórajo znati … jer … oni so skópi … oni to ne razmijo!!”

Jožek ji se milo zafâli: “- Bakica, fâla ti! – I bez brige bodi, nikomo nam povedal!”

Kóli pólneva je deda Đura zišel vnuka Jožeka na vrto, kak neka išče po ploto.

Pita ga: “- Jožek, kaaaj iščeš po tomo guščârjo i po ploto?”

“- Deda, iščem vrgáje. Velijo da so počeli rasti. – Štel bi ka nabęrem bâr za kilo, ka prodam, pa ka zaslužim bâr osedeset kuni, ka pajdâšo Pętreko, zutra na Petróvo, za godovnó, kupim nekšega dâra – znâš itak smo mi ndvâ dobri pajdâši!”

Đura se nasméjal kak mlâdi mesec: “- Aaaah, dečkérec, ne râsejo ti tu vrgáji! – Moral bi za to iti f šumo, ali pa kaj boš …. – Na, jâ ti dám stotko, ka se naš zabadav móčil vu tomo šikârjo, pa idi na godovnó i kupi mo dâra! – Samo, to ka sam ti jâ dâl péneze – naj nikomo povedati!”

“- Dobro dedek! – Fâla ti! – Nam nikomo povedal, bez brige bodi!”

Zutra v jutro je v Verini zâdji hiži bil – pekel! – Vera je zijala na Jožeka kak da se ji je zméšalo! Po hiži je ružilo, pokalo, cvingetalo, Jožek je vriskal i onda f sekundi zlętel črez vrâta vum – v bakino kuhjo, râvno pod stol, dé ga je čakal – ségurni azil!

Đura je sedel pre stolo, a baka Sida si je stâla med štoke na vrâta, pred Vero, štera je za dečkérom letéta z bikovicom, pa jo je z debelim glâsom pitala:

“- Kaaaje? – Kaj biješ déte? – Kaj ti je kriv?”

Vera je zijala: “- Pa kaj misliš, mama! – Fčęra je rękel ka ide k Petreko na godovnó i iskal je, i – dâla sam mo pedesętko … Dišel je pólne, a dojšel je dimo f kmici da smo več spâli! – A Fęrijovoga Petreka ga opče né bilo doma i on imendana opče ne slavi! – Zlagal se of gjus … A od Jule sam zazvedila da se je več predi dogovoril s Pepijovim Francekom ka se pejo kârtat k Štefulovomo Vladeko na Fidrijak… I tam so se ęncali do noči i zgubili so sę péneze … i to več drugóč … To mi je sę povédala Jula … ona je išla iskat svojoga … i tam jih je najšla!”

Sida je postâla, srdito se oględnola na Jožeka … i z dróbnim glâsom rękla:

” – Ję … dobro…! – Jâ se vu vaše rečune nam méšala!”

I stâla si je kręj od vrât – i dišla vum!

I Đura se srdito oględnol na Jožeka ki je čusel pod stolom i rękel: “- Je … i jâ idem vum i vu vaše familijarne rečune … se nečem méšati!”