Od ove nedjelje, u župnoj crkvi i svim filijalama, mogu se nabaviti jednolisni i dvanaestolisni kalendari za nadolazeću 2020. godinu. Ove godine, Župa Presvetog Trojstva Nedelišće odlučila se izraditi vlastite kalendare.

Tako jednolisni kalendar ima sliku župne crkve u Nedelišću, a na kalendaru ima naznačene i sve druge dane koji su važni za župu, kao što su proštenja, sv. potvrda, sv. pričest, i slično. Dvanaestolistni kalendar na mjesečnim listovima ima motive različitih kipova iz župne crkve i filijala.

Kalendari su oblikovani i napravljeni u Tiskari Tamposit u Nedelišću, a mogu se nabaviti prije ili nakon svake svete mise u sakristijama. Cijena jednolisnog kalendara je 3 kune, a dvanaestolisnog 20 kuna. (nl)

Povratak na naslovnicu…