Đura je grunta božično okinčil predi kak je počel Advent! Nacifral je hižo z lancaj cifrasti žaroli. Potegel jih je, najpredi po lesi kre ceste, onda po žlébo hiže na sléme krova, pa onda po krovo na na rór i onda z róra po slémeno na veterlajslin, a po veterlajslino na čempres i po čętverim krógima kóli čempresa – na brâjde, pa te na pesovo kučico i do hižni vrât.

Da so navęčer sósedi – Pepi i Liza vidli kak so Đura i Sida okinčili svojo hižo i kak se to f kmici lépo buska, odma so i oni počeli kinčiti svojega grunta! Pepi je potegel žarole po hiži vidlem, poprečki i po sim rajfima – ali né samo to! On je žarole spęlal i – na štalo (f šteri vę ima sam jęno kozo)! Na štali je žarole spęlal okóli vrâti, onda gori po žlébo na kukrlin, pa na heklin, pa doli okóli štâlnoga obločka! – Céli dvor se buskal kak proščéjski cirkos!

Do fčęra véčera so se sósedi za kinčeje nika né spominali. – Aaali, fčęra je Đura pital Pepija:

“- Pepi! – Pa kaj ti moraš róm vu sęmo męne kopérati? Osim toga, na kaj ti zgledi – toti tvoj cifršag? – Na cirkosko parâdo! – Mogel si i kokošima kučke i peso repa nacifral z žarolaj!”

Pepi mo je rękel: “- Đura jâ sam okinčil pręveč lépo, ka bi se to moglo zvati samo – kopija tvojega kinča! – Od kak sam jâ grunta okinčil, ludi tvoje opče ne gledijo! – Tak ka boš znal!”

Đura mo je rękel naj se reshladi! – Fčęra je, veli Đura, škóla k jęmo dopęlala deco glet kak je on lépo okinčil! – Deca so stâli i gledali jęgovo hižo, a k Pepijovi so obrnoli – hrpta!

Pepi mo je rękel da to laže, jer da se štó se gut pęla z biciklinom, tak se zagledne v jęgovo lepóto, ka so se več četveróji ludi, gledeč jęgovo lepóto, z biciklinom otpęlali v jârek!

Kak so se toti dvâ sósedi prâvdali – šteri je lepše okinčil hižo i grunta, po vulici je išel župnik. Postâl je pre dečkaj. Malo so se spominkovali. A onda je Đura pital župnika:

“- No, gospon veličasni … kaj velite, sam lépo okinčil grunta za Božič? – Zaprav, ajde, vę vi ręčite, šteri od nas dvâ je lepše božično okinčil grunta?! – Nó, kaj bi vi rękli?!”

Župnik je onda to bole poględnol. Najpredi je šacal Đurino hižo! – Gledal, gledal i veli:

“- Gospon Đura, lépo ste okinčili, saka čast! – Aaali, fali vam štalica, jer znâte kakši je naš i svécki običaj – kaj sę treba biti prikâzano v božičnomo aranžmano!? – Fal’i vam štalica!”

Pepi je bil vęsel kak vušive gače, jerbo je župnik Đuri spočital – da mo fal’i štalica! – A on ima štalo i okinčil jo je – i to od vrâti do krova, po sim rajfima i voglima!

Onda je župnik išel ka pogledne i Pepijovoga grunta i jęgovo cifraje!

Gledale je Pepijovo hižo, pa čempresa, pa štalo, gledel, gledal …. i rękel je ovak Pepijo:

“- Znâte kaj gospon Pepi, lépo ste nakinčili, saka čast! – Okinčili ste i štalico, bole ręči štalo!

– Aaali …i vi imate jęno veliko falingo, a to je ka vam fali – Sveta Obitel …

Jer – dok si vi dvâ stánete kak vę, jęden z léve a jęden z désne stráne vrât od štale, lęfko si prectavim i zamislim – osleka i voleka, ali …!”

Povratak na naslovnicu…