Na posljednjem vijeću Općine Nedelišće između ostalog donesena je odluka da se za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu imenuje Danijel Branilović, student 4. godine Pravnog fakulteta u Osijeku. Naime, temeljem članka 119. Zakona o sudovima suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore. Tako je i Općina Nedelišće raspisala javni poziv za prijavu kandidata, a pristigla je samo jedna prijava i to Danijela Branilovića iz Gornjeg Hrašćana.

(nl)

Povratak na naslovnicu…