Đura, jęgova Sida, Pepi i jęgova Liza tpravili so se konec septęmbra na Bistrico. Lépo vréme. Nav ga stiske. Nav ga vročine. Đura bo pęlal. Jegov punoletni Rekord ide kaj novi.

Jedino, tam od Bodinščine do Zlatâra so cesto só prek’opali. Graba na grabi, tak ka bi se čovek móral pęlati, šigo-migo, jęn hip sam po lévaj, a jęn hip po désnaj kotâčaj. Prâši pa se tak ka po sunco tre meti vužgáne brisâče.

Bilo bi bole iti na Bistico prék Lepoglave i Zlatâra. Tam je cesta né zrovana, a jednâko je dalko kak i črez Mađarevo. Ali, Đura je rękel: “- Jâ onót kre Lepoglave nęznam póta! Onót sam se nigdâr né pęlal! Ne vupam … ka naj zablódil, a onda …”

Te mo je vnuk Francek rękel: “- Deda, kaj si tak trdi i zaostali?! – Pa čé nęznaš póta, za tó postoji đipies – navigacija! – Znám da tvoj Rekord néma navigacijo, ali jâ ti nariftam svojega mobitela i on bo ti po póto povédal – d’a i kam móraš iti, d’a móraš obrnoti lévo, d’a obrnoti désno i dopęla te točno na mesto kam očeš iti! – Ti se sam pęlaš i poslušaš đipiesa! Razmiš?”

Tak je i bilo. Sida i Liza so spohale piceka, zele so pâr paradajzi, Đura je f cekar fteknol i liter brajdâša i tpravili so se na Bistrico.

Francek je na svojemo mobitelo, dedi nariftal đipiesa za – na Bistrico i del ga v dedijov aoto:

“- Deda, nika ne moraš misliti, sam poslušaj kaj ti tota navigacija povéda – i tak se pęlaj! Da bote stâli, tota navigacija bo stiha! Dimo pa boš znal i bez navigacije!”

Bormeš, išlo je kaj po lojo! Pęlali so se pęlali, a đipies jim je po póto povédal: “skrenite désno”, onda pa “nakon pecto metara skrenite lijevo”, onda pa “vozite pravo osem kilometri” te pa sponova “skrenite desno”, pa “skrenite lévo”, pa “skrenite …”

Lépo, bez brige i flętno so se dopęlali na Bistrico. Pobr’ali so si stvâri z aota, žénske so zele tâške, Pepi cekara s hránom, a Đura je Francekovoga đipiesa pospravil v žęp.

Kak je i red, na Bistrici so najpredi malo od’išli f cirkvo. Malo popévali kóli oltâra, onda so okóli devete vure nekše tri fare mele prošęcijo na Kalvariji, pa so se k jim prešaltali i skup z jimi génoli od postaje do postaje Križnoga Póta.

Jęn čâs je išlo kak treba. Ali te, da so pręjšli i obrnoli se s prošęsijom, z sedme postaje désno prti ósmi postaji, Đurijo se je v žępo oglâsil đipies i zakomândéral mo je “skrenite lijevo”! Đura se zmrzel, ali se je delal kak da nika ne čuje, a vžępo je druzgal mobitela – morti ftihne! Sida ga je poględnola kak da ga je vlov’ila f kvâro, a i drugi ludi so se zgledali na jęga – kaj toti čovek zdelâvle!?

Da so se s’i skupa, z ósme postaje obrnoli lévo, g deveti, župnik je najavil – “dev’eto postajo”, a Đuri se je v žępo oglâsil đipies i glasno zakomandéral “skrenite désno”!

Pól prošęcije se zgledalo nazâj prti Đuri, a i plebánoš je na hip postâl z mol’itvom … Pepi i Liza so se požurili štiri metre napré od jih, ka nav što – mislil da so z jimi …. Sida ga je z očmi obletéla kak kača …

Đura je videl da bo špot i sramota – čé dale hujši! Spuknol je z žępa totoga mobitela i hitil ga z brega v dól v globoko trâvo! I fęrtik!

Da je Križni pót minol, ludi so išli jést, a Đura, Sida, Pepi Liza, išli so v globoko trâvo iskat Francekovoga mobitela. Zvâli so ga:”-Đipies dé si?” Ali vę se, vrâbečni – né štel javiti!

(Jęn)