Đura si je zdobra z ministrom Ministârstva za društveno rezvijanje. Spoznali so se láni da so skupa bili v bolnici v Zâgrebo na Rebri, na operaciji kólena. Of je nastrâdal na kóleno da se poškliznol na snego, a Đura mo je rękel da je strâdal na kóleno – pre kârtajo! – Ovomo je nikak né bilo jasno kak je Đura nastrâdal na kóleno – pre kârtajo! No, Đura mo je pretomâčil da, čim zapâdne snég, v našomo krajo se ludi ne skijajo i ne sájčejo, nego se ludi f krčmi kârtajo! A da se kârtajo, kartâši se hajdi – pod stolom ričejo! – Of se tomo jâko čudil.

Đura je pajdâša ministra vęč pót zvâl s telefónom, a jęmpot je i bil pre jęmo, v Zâgrebo (vu vulici Milke Planinc). – Te ga je Đura pozvâl naj dójde k jęmo na Glavatišče! Of se je okrâjal, kak néma časa, da put’uje, da dela na ovakšaj i onakšaj projektaj…

Aaali jęmpot, kak ga je Đura pozival, of mo je rękel da “… bi mogel, mogóče of mesec… na jęden dén dojti, jer da ga róm zanimajo nekše stvâri… da bodo se išče čuli ka se točno dogovorijo…”!

Óno soboto je Đura išel fehtat precednika kotara, ka Udrogi penzijonéri dâ nekše péneze, bâr za jęno jestvino i pijačo f krčmi “Kata – rajska vrâta”. Precednik kotara je to né štel néti čuti, jer da ga né pen’ez i – šlus! Nazâdje, da se Đura več otpravil dimo, zgovoril je precedniko i to – ka k jęmo drugo soboto dójde minster za društveno rezvijaje…!

Kak mo je to Đura rękel, precednik kotara se je zabezeknol:

“- Kaaaaj? – Minister razvoja bo dojšel k tęj na Glavatišče? – Pa te… pa te ga… pa te ga móramo pozvati i sém na kotar… i moramo mo preriftati svečanoga dočeka, govora, cvétje… Pa toti je čovek zâdjih dęset lét za nas puno i poštęno skrbel i delal! – Đurek, ręči mo da dójde, ka bi ga i mi šteli pozdraviti, i počastiti v našomo kotaro i zafâliti mo… jer je on…!”

Đurek jim je rękel ka je on dočeka več organizéral i hęrbeka več zriftal f krčmi “Kata – rajska vrâta” pa te, čé očejo meti juša f toti organizaciji, morejo platili céha f krčmi i – naj se te samo preklučijo na doček ministra k Udrogi!

Precednik kotara je rękel da ga ga né problema!

Đurek je za tri dni pozval pajdâša ministra i pretomâčil mo je ka precednik kotara Glavatišče i jęgovi kotarski ađutanti očejo ka on dojde i na jiv poziv, ka ga oni svečano pozdrâvijo i pogostijo a i dâra mo sprâvlajo!

Gospon minister se je jâko rezvesęlil! – Bilo mo je milo! – Odma je Đuri obęčal:

“- Mooože! – Kóma čekam! – Rečite jim ka programa zriftajo ovak! – Totoga dneva bi štel sikak ophoditi, poględnoti sę ono na čęmo smo zâdjih dęset lét skupa mi i oni z kotara Glavatišče delali! – Očem vživati v ophodi zgradi palači, parki, na štere smo mi i vaši kotarski ludi skupa potrošili vure i vure móčeničkoga posla, brige s papŕi, s plani, s projekti, i žifci z dozvolaj, sugasnostima, z odlukaj, z dogovoraj, z elaborataj i na kaj smo potrošili litre znoja, kupe penez, i šęrege zdrâvja… – Vę se, da je sę gotovo, ipak nazadje očem prešpancérati po – preoređenomo centro mésta, naluknoti se v nóvo škólo, v nove déčje vrtiče, v novi starački dóm, pęlati se po novaj zaobilaznicaj, južnoj i severnoj, poględnoti novoga etno-dóma cekaraj, pletačicaj i stâraj obrtaj…”

Đura je tó, isti dén prenesel precedniko kotara i jęgovaj ađutantaj!

Čim so to ovi čuli kaj minister oče videti, kaj oče ophâjati, hapili so jęn drugoga blédo gledati! – Najšli so se v zajzi! – Kaj bo čovek išel glet – da ga ga nika od toga néga! Nika od toga je né dęset lét naprâvleno! – Kaj vę napraviti?!

Célo nóč so mozgali! – Zutradén so zvâli Đuro na kotar i ovak so ga obedlâvali:

“- Đurek, čuješ, to z ministrom… ka bi on sém dojšel… si mislimo ka – naj nębi hodil!… Bole ka naj dojšel! – Čuješ, čé kak gut moreš… nekaj stvori, sam ka ne dójde! – Naj ne hodi k nam… kaj košta – košta, jer drugač …! – Prosimo te, nekaj zmisli, nekaj zlaži, nekaj zmotaj, ali – of naj sém ne hodi … za nič na svéto! – Bóóóš?”

Đura si je globoko zdehnol… čóhal po glâvi, jęn čâs gledal v nębo, te pa v zęmlo i – rękel:

“- Nęęęznam… Nekaj bom stvoril… Próbal bom nekaj…!? – Ali céha f krčmi pre Kâti za sę člane Udruge, to nębremo nikak zbeči… jer tak je dogovoreno, Kata več preprâvla, jâ sam svijo i mesâra zakap’aril, možikâši so več naručeni…!”

“- Né važno Đurek! – Kaj te brige!”

Đura je odišel dimo i zdóma nazval svojoga pajdâša ministra:

“- Halo, gospon prijatel! – Sę je dogovoreno i preprâvleno i sę čâka! – Samo, prosim vas: – za toti dén so róm baš rękli ka bo fést zapal snég, a da zapâdne snég, kak sam vam več rękel, mi se f sęli s’i kârtamo! – F domâči krčmi pre Kati imamo kartaškoga turnira, a ludi so si jâko zaželeli ka bi se i vi, čím dójdete k nam priklučili turnéro, ka bi se z nami, ze sakom partijom bâr jęno rundo skârtali! – To počne v jutro v osem, ali mi namo počeli predi kak vi dójdete! – A da to mine, onda moremo… i ono drugo… kak smo se dospoménali! – Žęlno vas čâkamo! – Kârtati se valda znâte?!”

Drugi dén v jutro ministrova skretarica je Đuri na mobitel napisala ovakšo poroko:

“- Gospon Juraj, gospodin minister nębre dojti v goste vašoj Udrogi penzijonéri, jer so najâvleni snéžni zâpuhi po cestaj, a zvum toga je gospodin i – strâhom za boleče kóleno!”

Povratak na naslovnicu…