Đura i Sida so se na prtuletje spominali da bi bilo dobro ka bi prodali gradilište štero imajo na vrto, jer je na krajo prcele otprta nóva vulica. Z opčinom so se dogovorili pred dęset lét, ka jim je pustila štiri metre širijavi ka vę sę skupa imajo tam gradilišče.

Sida je rękla: “- Némam nič protiv! – I tak si tu nišči od naših nav delal hižo!”

Đura je prvo zvâl Pepija, šteri ima sinokóšo pólek jęgovoga gradilišča:

“- Pepi, prodâvlem gradilišče na vrto polek tvojega vrta. – Kupiš? Ili znâš koga što bi kupil?”

Pepi mo vel’i: “- Đurek nésam zainteresérani, ali bom pital bratovo kčer! Negda me je pitala za moje gradilišče, ali jâ to čuvlem za sina šteri je išče mali!”

Pepi je pital bratovo kčer i ona je rękla da – je zainteresérana!

Đura je rękel: “- Pepi,fâla ti! – Nâ tębe se moči navék zanęsti! – Bómo se pogod’ili!”

Pepi je rękel: “- Đura, pa kómo bom pomogel – ako nam tębi!?”

Pogodili so se – za tridęstipet po klaftro. Pepijovi so rękli: “- Kupimo, ali ka bo čisto!”

Đura je rękel: “- Bez brige, to vę v naši državi ide na brzino i glatko kak po lojo …!”

Đura je počel – za prvo fazo, nabirati papére ka proda – čisto gradilišče!

Prvo so ga f Čakovco iskali gruntovnoga izvatka. – Donęsel je.

Te so ga iskali katasterskoga izvatka. – Donęsel je.

Onda so rękli naj donęse katastersko škico iz plana. – Donęsel je.

Rekli so mo naj donęse zahteva za prénos onoga kaj je bilo od Erha. – Donęsel je.

Te so iskali potvrdo da to nišči ne išče za povrat z komonističkoga časa. Dâl je.

Te so rękli naj donęse potvrdo ka morejo koristiti podatke od Hrvacki šumi. Donęsel je.

Onda – potvrdo ka je to né obohvačeno z šumskim gospodârstvom. – Donęsel je.

Rekli so i naj donęse potvrdo ka je to né v režimo javnoga vodnoga dobra. – Donęsel je.

Te je moral donęsti potvrdo ka tód nav išla autocesta. – Donęsel je.

Onda išče potvrdo ka je prcela né na placo bodóče državne ceste. – Donęsel je.

Iskali so i potvrdo ka je prcela né na štrafi bodoče štreke. Donęsel jim je i to.

Te so iskali potvrdo da je zęmla né na minski sumlivi površini. Donęsel je i to.

Te so ga iskali potvrdo ka je nika ne dužen opčini Glavatišče. – Donęsel je.

Išče so ga iskali ka donęse potvrdo ka je né dužen poreza. Donęsel je.

Onda so ga iskali naj donęse potvrdo da je tota prcela nutri v građevinski zóni. Donęsel je.

Te so ga iskali soglasnosti od sih sósedi ka bo se tu moglo zidati. Donęsel je.

Išče so ga iskali ka donęse potvrdo ka se tu nębo iskala nafta. Donęsel je.

Onda so ga iskali soglasnost ka bo se moči prekapčiti na vodo. Donęsel je.

Te so iskali i potvrdo ka bo se moglo zaštekati na strujo. I to je donęsel.

Zaiskali so i potvrdo ka ka bo se moči preklučiti na kanalizacijo. I to je dnęsel.

Te so ga iskali ka donęse ugovore s kupcom …

Đura je zvâl Pepija: “- Čuuuj Pepi, vę sam ja nabral papére! Móram meti išče ugovore s kupcaj. – Dojdi s kčęrkom ka ugovore potpišemo, ka se to réši.

Pepi je dojšel s kčerkom i zętom. Odišli so na vrt, na gradilišče.

Đura je Pepijovi kčerki kâzal kak je to gradilišče lépo, kak je veliko, dé bo mo dvor, a dé hiža! Korâčal je f širijav – dé počne i dé završi męja tote prcele:

“- Vidite mlâdi ludi, toto gradilišče tu počne i ide f širijav, ide … ide … ide tijam do sém!”

Pepi se zlęca i skoči prti Đuri i zastâvi se sedemnájst centimetri predi:

“- Nééé Đura! – Predalko si dišel! – Za sedemnájst centimetri – na moje! – Vidiš â, tu je męja!”

Đura se vupral: “- Nééé Pepi! – Do ovót je męja. – Sedemnájst centimetri dale – â … do sém!”

“- Né, né Đura! – Tu je męja – dé jâ stojim, a né tam!”

“- Nééé Pepi! – Ti nęznaš! – Tu je Męja!”

“- Nééé Đura! – Tiii nęznaš! – Tu je!”

“- Né, né, né Pepi!”

“- Nééé……!

Kupčija je postâla! Zaradi sedemnájst centimetri so završili na sódo. Za leto dni bo prva resprava. A do męje je išlo sę glatko – kak po loju.