Ivek si je pred pet lét najšel posla v górjemo délo Cpódjega Međimorja, v opčini Šoštarovec. Pred vęč kak leto dni so se Ivek i Đura spominali za Ivekov posel.

Đura ga je te pital – dé dela, kaj déla i kak mo je na poslo. Ivek mo je rękel:

“- Délam v opčini Šoštarovec. Zadovolen sam. Dobro služim. Posel je né grdi, délam – z mozgom i, kaj bom vam rękel deda, vróči vode se ne napijem. Z načelnikom opčine sam si zdobra kak da smo si rodbina!”

Đura je nika né razmel, pa ga dale pita:

“- Čuj Ivek, a kaj ti prav-za-prav délaš vóti opčini?”

Ivek je bez premišlâvaja rękel:

“- Deda, jâ sam vam tam – opčinski referent!”

Đura se je jâko začudil jerbo je znâl da zęt Ivek néma nikše škóle. Vučil se je f Šupo za potkivâča, ali več te ga ga več né bilo hamposi, néti kóji néti kovačnici i kovač’ija je postâla. Samo škólskoga progrâma so premenili dvajsti lét kesneše! Ali to je bilo jedino zanimaje štero je Ivek mogel zapisati, jer je pučko škólo završil z dvâ poprafke … Đura ga je pital dale:

“- Ivek, kak moreš biti opčinski referent čé … kak je je, jęje, némaš nikše prâve škóle?! – So te pitali kakšo škólo si završil? – Je tam trebalo kakše druge uvjete za toto radno mesto?”

“- Néso nika pitali! – Trebal sam samo meti sredjo škólo, a jâ sredjo škólo imam, samo ka je tam čistačica krive papére skurila i med jimi i mojo svedođbo!”

“- Kaj, tam za opčinskoga referęnta né treba nikšo – bolšo škólo?”

“- Deda, ka bote znali, opčina Šoštarovec je modęrna, fleksibila opčina, f šteri se ne gledi čé ti imaš ovakšo ili onakšo škólo, i si jo završil tu ili tam, i čé si jo završil ovak ili onak! Prinas v opčini Šoštarovec je kak v Nemački! – Prinas se gledi samo – kakši si ti radnik, kak si spręten, kak si vréden i kak spametno délaš posla!”

“- Ti si znači, tak napreduval zâto ka si sprętrn, vréden i spameten? – Dobro, a ręči mi kakšo fórmo posla ti zaprav delaš?”

“- Deda, jâ sam vam tam “referent za opčinsko izborno logistiko!”

Đura je nika né razmel. Rękel je “saka čast” i dale so se spominali nekaj drugo.

                     X  X  X

Ón pondélek je Ivo znova dojšel dimo z Šoštarofca.

Čim so izbori minoli, f Šoštarofco je stâri načelnik znova dobil izbore i Ivo je bil fraj.

F tork je s familijom dojšel malo glet tésta i punico na Glavatišče.

Da je dojšel k jim, sedeli so i spominali se i tést Đura ga je znova pital:

“- Ivek, kaj išče délaš tam f Šoštarofco kak opčinski referent za izborno logistiko? Išče je tam tak ka móraš biti spręten, vréden i spameten i ka ti je dosta tota tvoja – polovna sredja škóla?”

“- Nééé! – Deda, vę se je premen’ilo! – Mój načelnik je znova dobil izbore! – Jâ sam posla opčinskoga izbornoga logističara napravil prfektno, aaali … stâro-nóvi načelnik Šoštarofca je ludima pred izbore obęčal da v opčini dohâjajo – velike promene! – Rękel je glasâčaj ka je on načelnik za novo vréme! Dohâja nóvo doba! Obęčal jim je ka je stâri birokraciji dojšel kraj! – Stâri birokracki kadri se respuščajo! Radna mesta jim se okidajo! Delijo se otkazi! – I jâ! – Čim sam svojomo gradonačelniku oddelal posla – “referenta izborne logistike” i moje radno mesto se zaprlo i – jâ sam dobil otkaza!”

Đura ga je plaho gledal!

“- Jeee? – Tak je vę napravil toti tvój načelnik? – I kaj vę? – Ostal si bez posla na opčini? – Pa kaj boš vę stvoril? – Žęna, dvóje dece…. krediti…?”

Ivo je važno zdigel nosa, pa Đuri, kak zamišleno, povéda dale:

“- Kaj morem!? – Sodbina! – To sam mo zapraf, jâ kak izborni logističar, pred izbore predlagal! – Tak je onda on ludima v izborni kampanji povédal i obęčal! – I kaj vę morem! – Vę bom se kak zgledi, móral sęliti na nekše drugo radno mesto! – Ali na totomo radnomo mesti štero mi se kâže, tam so jâko strogi uvjeti i fést je odgovorno radno mesto!”

“- Jeee? A na kakši radni mesti boš vę te delal?”

“- Inšpektor bom! – Deda, od zutra bom delal na radnomo mesto štero se zove “inšpektor za otkrivaje predugo parkéranih vozila!”

“- Jeee? – Inšpektor?!”

“- Je, deda! – Inšpektor! – Ali uvjeti za toto radno mesto so puno strožiši kak za ono predi! Za toto radno mesto uveti so: prvo ka kandidat mora biti, spręten, drugo vréden, tretje pameten, onda, štrto, móra meti sredjo škólo tradicijskoga sméra i peeeto, “inšpektor za otkrivaje predugo parkéranih aotomobili” mora i dobro – poznati na vuro!”

Povratak na naslovnicu…