U dokumentaciji Hrvatskog državnog arhiva, u Matičnoj knjizi krštenih, nalazimo zanimljive podatke o Župi Nedelišće. Od sredine sedamnaestog stoljeća, točnije od 1669. godine, Župa Nedelišće je, pored mjesta koja joj danas pripadaju, obuhvaćala i sva mjesta današnjih župa Macinec, Strahoninec i Novo Selo na Dravi.

Nazivi mjesta krštenika, roditelja i/ili kumova, u Matičnim knjigama se bilježe povremeno do 1690. godine, a nakon toga gotovo redovito. Nedelišće se redovito označavalo s apozicijom “oppidum” (grad), a u mnogim slučajevima uz ime krštenika stajalo je samo “oppidum”, bez imena Nedelišće.

Pored tada uobičajenih naziva Gornjeg i Donjeg Macinca, te Gornjeg i Donjeg Pretetinca, zanimljive topografske oznake nalazimo u samom “oppidumu”.

Naime, od prvih bilježenja naziva mjesta u Matičnim knjigama krštenih, Šlibarovec (Slibarovecz) danas Čakovečka ulica u Nedelišću, se spominje i vodi kao posebno mjesto, kao posebno selo.

Označavanje Šlibarovca kao samostalnog sela vrši se permanentno više od jednog stoljeća, ovdje od 1700. godine do 1850-ih.

Na dva mjesta u Matičnoj knjizi krštenih, nalazimo oznaku mjesta “Varadin”, i na jednom mjestu “Peter varadin” (15. 02. 1743.), kao mjesta rođenja krštenika. To je područje danas također sastavni dio Nedelišća (ulica Braće Radića). Iako se takva oznaka (prema dosadašnjim nalazima u istraživanjima) pojavljuje svega tri puta, vrijedi zabilježiti da je i takvo stanje upisano u, tada jedinim službenim dokumentima Župe Nedelišće. (C.)

Povratak na naslovnicu…