Jęn privatnik vu Varaždino je rezglâsil resprodajo. Zap’ira. Prodâvle živâd sę fórme i sę ono kaj so dovezdar né prodali, i to na pól céne – i išče fal’eše! Skorom zabadaf!

Đura je to zazv’edil na séjmo i povédal Sidi. Sida je to črez oblok zazijala Lizi. Liza je to v zadrogi pov’edala Ilki, a dečki so se odvečer f krčmi “Kata – rajska vrâta” dogovorili ka – s’i skupa zutra idejo glet toto resprodajo – čî ga kaj vrédnoga za kupiti.

Išli so sam moškârci. Đura je pęlal z svojim aotom. Dojšli so f štacun. Bilo je sęga.

“- Â, kak lépe papige! – Hajdi ga jih!” A papige so jim móm skričale, “- Dobar dan! – Dobar dan!” Gled’ijo! – Velike! Cifraste! … “- Pa, počem so?” “- Â piše … trisopędeset kuni!” “- Kaj résen – sam tristopędeset? … Bormeš sam tristopędeset kuni!”

Papige so jim vdur zijale “- Dobar dan! – Dobar dan!” Dečki so jim otpovedâvali: “- Dobar dan ftičeki! Kak ste kaj!?”

Đura je rękel: “- Jâ bom jęno kupil Jožeko – i to toto ka ima največ črlénoga perja!”

Drago vel’i: “I jâ bom malomo Kadiro kupil jęno! – I to – toto, plâvo!”

Fęri takâj veli: “- I jâ bom kupil jęno! – Pa to je čista zabadav! A kak lépo govorijo!”

Pepi je rękel: “- Te bom i jâ kupil … drugač me moja … – Naj se z mojom … ftekâvle!” Trgóvec jim je móm ponudil i krléko, za sęga dvéstopędeset kuni. Zeli so jęno – za sę skup.

Đura ga je pital: “- Gospon, a imate i zrje za papige?” Gospon je rękel: “- Imamo i to špecijalno mešavino, afričoga prosa, grčke soje, zméšano z seméjem z ruske tajge! – Samo némam malo pakovaje, nego samo vekšo, po pet kil!” Đura je rękel: “- Dęjte! Néma veze!

Donęsli so dimo papige v nóvi krlétki i saki jęn pakrét špecijalne hráne. Đura je zezval vnuka Jožeka “- Hoj glet kaj sam kupil!” “- Lééépa!” Nas’ipali so ji jesti. I vodo. Đura vel’i vnuko:

“- Znâš ka znâ i govor’iti?!” “- Jeee?” “- No! – Ftičica, ręči “dobar dan”! “- Dobar dan, … nó ręči!”

Papiga jih gledi i ręče: “- Hrmâki! Hrmâki!”

Đura jo pogl’edne popr’ečki i vel’i: “- Nééé tak! – Ręči “dobar dan!” Zabadaf! Dojšla je kcój i Sida, a papiga je zijala “- Hrmâki, hrmâki!” I tak i dale! I stâlno sam “hrmâki, hrmâki”! Odvečer so jim dojšli krsni kumi i čim so tprli vrâta, papiga jim je zijala “hrmâki, hrmâki”! Sida je tak bila srdita ja totoga ftiča né štela gledati, a Đura je dišel kręj!

Drugo jutro je g Đuri dojšel Pepi i povéda mo, ka ima problema, ka mo jęgova papiga, da dójde kcoj navéke zija “hrmâki, hrmâki”! “- I moja!” veli Đura! Jâ bom to nęsel nazâj!! I jâ!

Naklâli so se v ję auto i pęlali papige nazâj. Trgóvec se čudil … i rękel: “- Nębre biti! …” I jâ vam jih nębrem nazâj zeti … jer … mogóči bętęgi … fitopatološki … – Čâkajte ka vidimo …”

Trgóvec je stal pred papige … a papige zijajo .. “dobar dan, dobar dan”! “- Ste vidli!?”

Đura i Pepi se pogl’edneje, pobęrefo ftiče i tpęlajo se dimo!

Da so dojšli dimo, Đura vel’i Sidi, “Hoj vę glet!” Dojde i Sila, a papiga se hapi zijati “hrmâki, hrmâki” …! I tak išče dvâ pot …! Sida je nad otprti oblok čula kak Liza zija na svojega Dragija : “- Nesi to tâ dé si zel! – Nędam ka bi nešči nam, na našemo grunto, céle dneve zijal da smo hrmâki! Nečem to na grunto! Nęsi se zótim vum z hiže!”

Za pól vure so bili pre Đuri i Drago i Pepi … i Fęri… v aoto … i pravac Varaždin.

Dojdejo pred štacun … a štacun zaprti! Tam je bil samo jęden nekši radnik ki je na kamijónček nosil nekše deske. Pitali so ga dé je gazda. Čovek jim je rękel da ga ga néga, da je zapral, da se odsęlil … nišči nęzna … “- A kaj, i vi ste kupili papige štere je nafčil ka f štacuno govorijo “dobar dan” a v saki drugi mesti krč’ijo “hrmâki, hrmâki! Tote papige je prodal več jeno dęset pot, jer so jih ludi donęsli nazâj … I napravil je dobroga posla jer je običnoga tritikala spakéral po pęt kil i resprodal kak špecijalno hrâno za papige. Tritikala mo je nišči né vrnol.

Đura pogl’edne ove dečke, vel’i jim ” – Jâ totoga vrâga nam nęsel dimo, drugač me moja pošč’uka!” I ovi tri so bili takšega mišléja. Đura otpre vrâta na krlétki i papige so zlet’ele na slobodo.

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om