Pepi je mel na vrto pre ploto, velikoga, stâroga hrâsta. Gled’i ga i povéda svojemo sósedo Đuri, šteri se špancéral pólek, po svojemo vrto:

“- Čuj Đura, toti hrâst zaklája sunce célomo vrto! A na jęmo se sam gézdijo vrane i jâstrebi. Nikši hasen od jega! – Cpód ne râse néti trâva. Láni so mi dvé košnice f čmelijako opče né mele męda, jer mi se čmelice némajo kód pasti. I vrčâka nam zaslája. Povrteli nam na pól méje rod’i! – Hrâsta treba podrti! – Đura, ti imaš motórno žago! – Bi mi ga podral? – Pozovemo čé tre i Dragija i Fęrija ka pomorejo, ka ga posprâvimo!”

Đura je gledal, meril hrâsta, šacal ga i na zâdje Pepijo vel’i:

“- Dobro. – Ako pozoveš i … ove dvâ ka nam pomorejo, onda bi si jâ … to zel pod muko!”

Pepi se rezvesęlil i Đuri je povédal svojega plana:

“- Đurek, bez brige, pozval bom Fęrija i Dragija! – Ti boš sam žagal, a mi bomo sę drugo napravili! Jâ bom platil i benzina! Bodi bez brige! – Liza bo narezala tajéra – mesa z tiblice. A tam, kre škedja i čmelijaka nam je podrom i tu bomo se krépili i – podvorili si télo! Namo žejni néti lačni! – Ęm, ti bâr znâš – da sam jâ né skópi!”

F petek v jutro so se Đura, Drago i Fęri zišli na Pepijovomo vrto. Šacali so hrâsta:

“- To je hajdi posla! Tu bo tri klaftre drv”, rečunal je Đura.

Pepi se odma pofâli kak je prepravil sę točno tak – kak so se dogovorili:

“- Dečki, jâ sam tu za škedjom del stoleka. Liza bo donęsla meso z tiblice, a jâ móm donęsem dvâ litre i vodo, ka nam saki čas hodil f podrom i mudil se, dok bomo delali!”

Pepijova Liza je dojšla s velikim tajérom punim mesa z tiblice i luka. Déla jim je na stol ali je bila nekša napuhjena i pajdóčki je móndala i sponâšala jim:

“- Kaj je to treba? – Róóóm dénes, na Korizmeni petek naj mórali jesti – tiblico i piti alkohola! Pošteni móži f Korizmi ne pijejo alkohola i po Korizmenaj petkaj ne jéjo meso i slanine!?”

Pepi je Lizi odbrusil ka ftihne:

“- Tiho bodi! – To ne vrédi za težâke! – Mi délamo teške posle, a i blizo smo – šęzdesetpet!”

Ovi drugi dedi so sam zmâhnoli na Lizino sponâšaje! Kak da je nič né rękla.

Đura je važno šacal hrâsta i povédal móžaj:

“- Dečki, jâ mislim ka bo se podral râvno tâ, na Pepijovo sinokóšo! Tak bo i najbole!”

Drago je zboka gledal hrâsta, šprlil je jęgovoga vrha – pa jim veli:

“- Meni se vidi ka malo bole ves’i prti Đurijovo ploto! Tâ bo opal, ali nav ga nikšoga kvâra!”

Fęri je tripot ophodil okóli hrâsta, gledal ga i meril i te jim veli:

“- Dečki, jâ vam velim ka bo opal na ono stráni kak je Imbregovo oráje. No, tam ga ga takâj né ničega, jer je išče né posadil ili poséjal, to ka mo malo zgâzimo, to je nikaj!”

Pepi je to – kam bo opal hrâs prepuščal – stručjakaj i gledal je na stolek dé je bila tiblica i vino. Predi nego so se hapili podirati, Pepi je zezval dečke na okrepo:

“- Dečki, hote si zémite malo tiblice, pa špricara i – te to zbâvimo! – Ali so s’i tri zakričali:

“- Nééé! – Najpredi posel, a onda – veselje!”

Đura je vužgal motórko. Počel je žagati. Najpredi z jęne stráne … Onda pa z druge! – Pa znova z ove strâne. Onda pa od plota. – Pa od škedjove strâne! – S’i so gledali na vrh stebla! – Onda je Đura išče dvâ pot fést zabrnel … neka je spokalo i… Đura je zakričal:

“- Ideee! – Bejžiii! – Podira se! – Kam? – Paziii! – Sem ide!? – Na nas se podiraa! – Bejžiiiii!”

Hrâst se podral na – ovu stáno! – Na Pepijov škedej! – Na stolek z jestvinom! – Na Pepijov čmel’ijak!- Prâščalo je kitje! – Praskale so deske, cvingetali črépi… Čmelijaka je vdrapnol po srdini – na pól! – Košnice se se rezletele po célim vrto! – Čmele so se zdigle v rojima! – Létale so sém – tâ, zapokuvale se jęna v drugo, v lude! – Jih – na hilade! – Létale! – Pikale! – Tirale i pikale kak nore… Dečki so mâhali z rokâj, bejžali, preskâkali plota, rajzali f pole, črez grâjo, prti dómo, v lukje, f srójbe, kam je šteri ftegel…

Za trifrtâl vure Pepi s telefónom milo zove Đurija:

“- Halo, Đurek! – Si dobro?”

Đura mo srdito odbrusi:

“- Kaj očeš? – Povič!”

Đura mo zaskrbleno vel’i:

“- Đurek, hodi ka zréžeš hrastovo kitje, ka morem do čmelijaka, ka zbęrem košnice!”

Đura mo pové nazâj:

“- Prvo ti Pepi pobęri svoje košnice, spravi čmel’ijaka v red, a onda jâ dójdem dale žagat!”

Pepi se onda počel prâvdati:

“- Né, Đura! – Prvo ti zažgaja kitje ka morem kcój, a onda bom jâ v red spravil čmelijaka!”

Đura je napuhjeno ali vmirjeno, rękel Pepijo:

“- Né, Pepi, prvo ti móraš svoje čmele pospraviti v red, a onda jâ dójdem z žagom!”

Pepi se fpiral … i probal ga je sikak nahujstiti:

“- Nééé! – Résen, Đurek dójdi ka meknemo kitje – ka moremo do meeesa i do pijaaače!”

Đura mo je mirno otpovedal:

“- Né Pepi! – Ne entereséra me! – Jâ obdržâvlem Korizmo! F Korizmi ne pijem alkohola, a po Korizmęnaj petkaj ne jém meso!”

Povratak na naslovnicu…